Ga naar de hoofdinhoud
REGIONAAL PROJECT | Fonds Dr. Daniël De Coninck

HeartsConnect

Hartfalen vermijden door van elkaar te leren

Datum

Van tot

Supported by

Het fonds dr. Daniël De Coninck (KBS)

Wat is het Lerend Netwerk Hartfalen?

Het Lerend Netwerk Hartfalen werd opgestart in 2019 met steun van het fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het  wil projecten uit verschillende regio’s samenbrengen om van elkaar te leren door ervaringen en best practices uit te wisselen.

We hebben ervaren dat het Lerend Netwerk helpt om complexe projecten te ondersteunen of versneld uit te rollen. In een volgende stap willen we geïntegreerde hartfalenzorg opschalen in nieuwe  Vlaamse/Belgische regio’s. We focussen ons op patiënteneducatie bij chronische hartpatiënten, met geïntegreerde telemonitoring . Naast zorgverleners willen we ook studenten in de basisopleidingen de tools en kennis geven om hartfalenzorg te verbeteren. 

Onze bijscholingen

Verpleegkundigen en vroedvrouwen die zich willen bijscholen over hartfalen kunnen sinds november 2023 een lessenreeks volgen op de Odisee-campus in Aalst. Deze vorming biedt theoretische kennis maar ook praktische doe-dagen. De vorming telt 6 halve lesdagen en 1 terugkommoment (facultatief). De bijscholing voor 2024 ging van start op 30 april 2024. De lessenreeks voor 2024-2025 volgt binnenkort!

Een greep uit de inhouden, theorie en praktijk

 • Anatomie, fysiologie en pathologie van het hart (incl. comorbiditeiten)
 • Medicamenteuze behandeling bij hartfalen
 • Symptoomherkenning en achterliggende oorzaken van deze symptomen
 • Diagnostiek en behandeling
 • Netwerk Hartfalen: wie zijn de partners?
 • Zelfzorgmanagement
 • Gezondheidsvaardigheden
 • Multiculturele zorgaspecten in 1e lijn
 • Activerende en motiverende gesprekstechnieken
 • Educatie bij hartfalen
 • Assessment (theorie en praktijk)
 • Casuïstiek
Meer info + inschrijven voor de 7-daagse vorming over hartfalen

Onze projectpartners

 • Zorgproefuin LiCalab
 • Mobilab & Care
 • University Colleges Leuven-Limburg (UCLL)
 • Odisee Hogeschool
 • UAntwerpen 
 • KU Leuven
 • Wit-Gele Kruis
 • Domus Medica
 • Belgian working Group on Heart Failure
 • Belgian Heart Failure Nurses
   

Met financiële steun van het fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Onderzoeker

Karolien Baldewijns

Betrokken onderzoeker die graag nieuwe paden verkent en een passie heeft voor empowerment.

Onderzoeker

Hilde Vandenhoudt

Hilde Vandenhoudt (dr.) is projectmanager en onderzoeker bij zorgproeftuin LiCalab en heeft expertise in innovatie in de eerstelijnsgezondheidszorg, geïntegreerde zorg, gezondheidsbevordering en preventie.