Ga naar de hoofdinhoud
Project

Modemonitor

Hoe staan consumenten tegenover circulaire businessmodellen in de mode?

De mode-industrie is Ć©Ć©n van de meest vervuilende ter wereld en modebedrijven staan meer dan ooit onder druk om duurzaam te innoveren. Maar hoe staan consumenten tegenover circulaire businessmodellen in de mode? Via de Modemonitor willen we daar een beeld van krijgen, om zo de sector te helpen om daadkrachtig te innoveren.

Datum

Van tot

Bekijk de projectwebsite

Over het project

Naar een circulaire economie

De circulaire economie heeft een drievoudig doel: streven naar een economisch, ecologisch en sociaal evenwicht. Het ideale beeld is er een waarbij:

  • grondstoffen niet verloren gaan,Ā 
  • reststromen hergebruikt worden zonder verlies van waarde
  • nieuwe grondstoffen zo lokaal mogelijk en met zo weinig mogelijk (hernieuwbare) energie geproduceerd worden.Ā 

Druk om de ecologische voetafdruk te verkleinen

Milieukwesties en klimaatverandering dwingen de regeringen tot nieuwe maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en strikte milieuregels op te leggen. Daar hoort ook een beleid bij dat maatregelen neemt om een circulaire economie in gang te zetten. (Circular Econom Action Plan EC) Dat beleid verhoogt de druk op de textielindustrie om zijn ecologische voetafdruk aan te pakken.

De kledingwereld is een van de koptrekkers in die transitie en is dus een ideaal onderzoeksdomein voor een circulaire economie. Om een shift teweeg te brengen in de sector, moeten krachten gebundeld worden:

  • beleidsbeslissingen;
  • daadkracht van bedrijven;
  • consumentenacceptatie.

Wat wil de consument?

De waaier aan circulaire opties is groot en het besef groeit dat er verandering nodig is, maar bedrijven weten niet welke innovatie of circulaire strategie het best aansluiting vindt bij de klant. De cijfers over de gevoeligheid van de consument aan duurzame kleding zijn uiteenlopend.

Doel

We willen een duidelijk beeld scheppen van de consumentenacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode, zodat de sector daadkrachtig en op een juiste manier kan innoveren.

Resultaten

Via de Modemonitor willen we een marktsegmentering doorvoeren bij de Vlaamse consument op het vlak van duurzaam consumentengedrag. Met de resultaten kunnen we Vlaamse kmoā€™s ondersteunen die op zoek zijn naar houvast voor verduurzaming.

We vertalen onze data en kennis naar:

  • Consumentenprofielen: een marktsegmentatie binnen de duurzame mode
  • Een classificatiesysteem van duurzame businessmodellen op basis van strategieĆ«n en cases binnen de mode (en op termijn eventueel cases vanuit andere sectoren).
  • Een gids en werkinstrument voor effectieve duurzaamheidscommunicatie
Onderzoekscoƶrdinator

Janet Takens

Janet is een ervaren communicatieonderzoeker met een passie voor overheids- en duurzaamheidscommunicatie. Zij is vooral bedreven in kwantitatieve onderzoeksmethodes. Als oud-woordvoerder en communicatieadviseur kent zij de communicatiepraktijk.

Onderzoeker

Michelle Lenaerts

Michelle Lenaerts werkt sinds 2000 voor Thomas More Mechelen waar zij zich als onderzoeker specialiseerde in kwantitatieve data-analyse, survey design en datavisualisatie.

Duurzame Modemonitor infographic.pdf
.pdf
Download
Duurzame Modemonitor - korte samenvatting.pdf
.pdf
Download
Duurzame Modemonitor - Tien lessen over duurzame kleding.pdf
.pdf
Download
Rapport One size does not fit all .pdf
.pdf
Download