Ga naar de hoofdinhoud
Europees project | Interreg Vlaanderen-Nederland

Parels in Helende Landschappen

Duurzaam zorgtoerisme in de grensregio

In het werkpakket ‘Met zorg onderweg naar het toerisme van morgen’ ondersteunt zorgproeftuin LiCalab Het GielsBos in Lille (België) en Het Kloosterkwartier in Veghel (Nederland) met de toeristische ontsluiting. Zorgorganisaties hebben vaak ruime en groene sites ter beschikking die op dit moment zelden of nooit toeristisch ontsloten zijn. Bovendien kunnen zij toeristen ook mee laten zorgdragen en hen zo ook een waardevolle betekenisvolle ervaring aanbieden. Tegelijkertijd kunnen de zorgorganisaties ook hun eigen cliënten/patiënten/zorggebruikers mee inschakelen in de concrete uitbouw van het toeristische aanbod/onthaal en hen zo ook extra ontwikkel- en groeikansen aanbieden.

Datum

Van tot

Supported by

Interreg Vlaanderen-Nederland

Bekijk de projectwebsite

Wat is Parels in Helende Landschappen

De Thomas More Hogeschool (Mechelen-Antwerpen (vzw) en Kempen (vzw)) is de kennispartner binnen dit project. Vanuit de onderzoekslijn ‘Innovatief Toerisme’, die deel uitmaakt van het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen & Digitale Innovatie, zullen ze hoofdzakelijk onderzoek voeren naar het toeristische aspect binnen onze investeringen. Ze bouwen daarvoor verder op hun expertise aangaande gebruikers- en marktonderzoek, erfgoed, en toerisme met een focus op duurzaam toerisme, beleving in toerisme, en innovatieve toepassingen voor de cultuur-, erfgoed-, en vrijetijdsector. 

Binnen werkpakket 3 zullen zij een uitvoerende rol opnemen in het onderzoek naar de duurzame toeristische ontsluiting van religieuze erfgoedsites, de ontwikkeling van stilteparels, en het verder uitwerken van meerdaagse wandelroutes. Hiervoor vertrekken ze maximaal vanuit de noden en vragen van de uitvoerende partners, en verwerven ze wetenschappelijk onderbouwde inzichten in de factoren en aspecten die deel uitmaken van de duurzame toeristische ontsluiting. Wat zijn bijvoorbeeld   mogelijke valkuilen en opportuniteiten? Wat kunnen we leren uit vergelijkbare initiatieven?  Die inzichten vertalen ze steeds naar duidelijke en toepasbare adviezen die de investeringen op termijn maximaal optimaliseren. 

Binnen werkpakket 4 zal onderzoeksgroep LiCalab, de zorgproeftuin verbonden aan Thomas More Kempen, samenwerken met de onderzoekslijn Innovatief Toerisme in het onderzoek naar de toeristische ontsluiting van zorginstellingen. LiCalab bouwt daarvoor verder op uitgebreide expertise met betrekking tot zorg- en welzijnsactoren, zorgprofessionals en eindgebruikers. De teams werken samen met de betrokken projectpartners rond de vraag hoe de toeristische ontsluiting op een duurzame manier te balanceren valt met het intrinsieke zorgaspect van deze partners. 

Binnen werkpakket 5 zullen ze tot slot een impactmeting uitvoeren, die het succes en de resultaten van de investeringen moet aantonen. Daarbij zullen enkele concrete en meetbare factoren worden afgebakend die deze resultaten weerspiegelen, en die de meerwaarde van het project verder in kaart brengen.
 

De rol van LiCalab

LiCalab is verantwoordelijk voor:

  • Co-creatiesessies met burgers, bezoekers en beheerders

Onze projectpartners

  • Thomas More Mechelen-Antwerpen
  • Het GielsBos
  • Zenzo – Kloosterkwartier Veghel
  • Landschapspark De Merode

Met financiële steun van

Gerelateerde onderzoekslijnen