Ga naar de hoofdinhoud

Mapping van het aanbod en de noden bij diagnostiek voor volwassenen​

Met deze mappingstudie willen we het diagnostisch aanbod voor volwassenen in Vlaanderen en Brussel in kaart brengen. De resultaten van deze studie worden nadien gebruikt om een beleidstraject op te zetten.

Datum

Van tot

Met dit project willen we een duidelijk beeld krijgen van het beschikbare diagnostische aanbod voor volwassenen met psychische zorgnoden (en co-morbide problemen ten gevolge van psychische zorgnoden) binnen het ruime veld van de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast willen we ook zicht krijgen op de inhoud van dit diagnostische aanbod en het brede opdrachtenkader waarbinnen de diagnostiek aangeboden wordt. Ten slotte willen we ook nagaan in hoeverre de aanbodzijde matcht met de vraagzijde.

Met deze studie hopen we een goede basis te leggen waarmee het Departement een gedegen en onderbouwd beleidstraject kan opzetten. Hopelijk zal dit finaal leiden tot een gedragen visie over de organisatie en het aanbod van diagnostiek voor volwassenen, een doelgroep die op diagnostisch vlak helaas te vaak wordt achtergesteld.

Dit project is in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.