Ga naar de hoofdinhoud
Project

rePACE

Hoe kunnen we het gebruik van herbruikbare verpakkingen bevorderen?

Verpakkingsafval is een groeiend probleem in de EU, met gemiddeld 177,9 kg per inwoner. België heeft een recyclagepercentage van 79,2%, maar toch blijft de recyclage van voedingsverpakkingen voor afhaalmaaltijden beperkt. De toename van afhaalmaaltijden zorgt voor veel single-use plastic verpakkingen, wat bijdraagt aan plasticvervuiling. Een oplossing hiervoor is het gebruik van herbruikbare verpakkingen als dienst, wat economische waarde toevoegt en de nadruk legt op hergebruik en recyclage. 

Datum

Van tot

Supported by

VLAIO

Doelstellingen

Binnen het project rePACE (reusable Packaging and Consumer Behavior) willen we met verschillende partners binnen de waardeketen samen oplossingen zoeken om het gebruik van herbruikbare verpakkingen in steden en gemeenten te bevorderen en op te schalen.  

Dit doen we door enerzijds het regionaal ecosysteem van zowel Mechelen als Gent in kaart te brengen, waarbij we in dialoog gaan met de consument, lokale handelaars, logistieke ketenspelers, het beleid, enz. We gaan binnen dit regionaal ecosysteem specifiek op zoek naar de lokale knelpunten of drempels die het gebruik van herbruikbare verpakkingen dwarsbomen.  

Tegelijkertijd analyseren we bestaande herbruikbare verpakkingssystemen met oog op opschaling. Aan de hand van verschillende labs gaan we onderzoeken hoe we deze opschaling kunnen bevorderen dankzij bijvoorbeeld het opzetten van een generisch inzamelpunt, het opstellen van een open platform voor reiniging en logistiek, het definiëren van gepaste hygiënestandaarden, laatste mijl logistiek, de combinatie met bestaande logistieke netwerken/afvalstromen enz.

Verwachte resultaten

 Met de inzichten en resultaten uit bovenstaande acties gaan we pilootprojecten opstarten zowel in Gent als in Mechelen. Hierbij zullen we aan de hand van publieke interventies het gebruikersgedrag gaan sturen naar herbruikbare verpakkingen en zullen we de reeds bestaande herbruikbare verpakkingssystemen aanwezig in beide steden optimaliseren en uitbreiden.  

 Het volledige doorlopen proces in beide steden vertalen we finaal naar een draaiboek om zo andere steden en gemeenten handvaten te geven om ook bij hun regionale herbruikbare verpakkingssystemen in te bedden.  

Projectpartners

Het onderzoeksteam

Onderzoeker

Linus Zeuwts

Linus is gepassioneerd onderzoeker en datawetenschapper met een belangrijke focus op circulair ondernemen.  Hij is voornamelijk betrokken bij het Living Lab rond herbruikbare verpakkingen in de horecasector (rePACE).

Coördinator Onderzoekslijn

Jan Roekens

Van opleiding is Jan Roekens Ingenieur-Architect (master). Als onderzoeker bij Thomas More bouwde hij expertise op in Circulair Design met focus op het duurzaam ontwerpen van ruimtes, diensten en systemen.

Onderzoeker

Fien Demarest

Fien Demarest is een junior onderzoeker. Ze draagt voornamelijk bij aan projecten binnen de onderzoekslijn circulair ondernemen, waaronder INFINITEX en Size Zero Waste, die zich specifiek richten op de retailsector en circulaire businessmodellen.

Onderzoeker

Veerle Spaepen

Veerle is onderzoeker met een focus op Circulair Ondernemen. Ze doet voornamelijk gericht praktijkonderzoek naar de acceptatie en attitudes van consumenten ten opzichte van duurzaamheid in het dagdagelijks leven.

Onderzoeker

Nansi Van Geetsom

Nansi heeft een achtergrond in interieurarchitectuur en opleidings- en onderwijswetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de systemische benadering van ruimte- en serviceontwerp, met de nadruk op sociale inclusie en impactvol ondernemerschap.