Ga naar de hoofdinhoud
Project

Samenwerken aan zorgzame dorpen

Met dit project werken we een ondersteuningstraject met impact uit voor lokale overheden en organisaties die werken aan zorgzame dorpen en buurten.

Datum

Van tot

Supported by

Provincie Antwerpen

Wat

Met dit project werken we duurzaam ondersteuningstraject ‘zorgzame dorpen en buurten’ uit. Om dit te realiseren zetten we in op volgende doelstellingen namelijk:

 1. Verbreden: uitwerken en aanbieden van een geschikte dienstverlening aan lokale overheden en woonzorgorganisaties voor het succesvol toepassen van het ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen’ op lokaal niveau, zodanig dat het pakket succesvol verspreid kan worden aan startende lokale besturen en woonzorgorganisaties in functie van duurzaamheid.
 2. Verdiepen #1: het versterken van de uitvoering door het opvolgen, ondersteunen, monitoren en evalueren van de verdere stappen, met als doelstelling het verhogen van de impact.
 3. Verdiepen #2: opmaken en testen van een bovenlokale module, binnen het  ondersteuningspakket ‘zorgzame dorpen‘,  voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eerstelijnszones, zodanig dat samenwerking op bovenlokaal niveau ondersteund wordt.
 4. Lerende netwerken: het opstarten van lerende netwerken rond het ondersteuningstraject zorgzame dorpen, zowel in de fase van de verbreding als in de verdieping

 

Rol M&C binnen het project

 • Onderzoek
 • Ontwikkelen ondersteuningstraject met workshops en lerend netwerk

Doel

Lokale besturen en organisaties die inzetten op zorgzame buurten ondersteunen in elke stap van de uitvoering: van analyse, tot praktijk, opvolging en bijsturing.

Resultaten

Het gerealiseerde ondersteuningstraject zorgzame dorpen omvat:

 • Een basis ondersteuningspakket zorgzame dorpen
 • Een impactmodule
 • Een bovenlokale module
 • Een begeleidende dienstverlening voor startende organisaties
 • Een begeleidende dienstverlening voor ervaren organisaties
 • Een begeleidende dienstverlening voor bovenlokale samenwerkingsverbanden
 • Een lerend netwerk 
dots-alt

Onderzoekers

Onderzoeker

Birthe Sels

Sociaal werk onderzoeker die graag meebouwt aan zorg en welzijn in de samenleving. 

Onderzoeker

Wim Wouters

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan.