Ga naar de hoofdinhoud

Praktische informatie

Deze studenten volgen de 3-jarige bacheloropleiding Organisatie en Management en doen een stage die past binnen één van volgende trajecten: 

Human Resources (HR) 
Deze studenten hebben geleerd om vanuit inzicht in human resources strategie een optimale service te verlenen aan de werknemers. 
De studenten van het tweede jaar lopen een verkorte stage van zes weken, vier dagen per week, tijdens het tweede semester van hun opleiding: van half april tot eind mei. 
De studenten van het derde jaar kunnen opteren voor een binnenlandse of buitenlandse stage, ofwel tijdens het eerste semester (half september tot eind december) ofwel tijdens het tweede semester (half februari tot half mei). Ongeveer 50% van de taken moet in minstens één vreemde taal uitgevoerd worden. 

Event 
Deze studenten hebben geleerd om heuse events op touw te zetten zowel voor KMO's, als voor grote bedrijven in de profit of non-profitsector. 
De studenten van het derde jaar kunnen opteren voor een binnenlandse of buitenlandse stage, ofwel tijdens het eerste semester (half september tot eind december) ofwel tijdens het tweede semester (half februari tot half mei). 

Intercultural relations management (IRM) 
Deze studenten hebben geleerd om in een internationale omgeving klanten/werknemers van diverse culturen in diverse talen service te verlenen. 
De studenten van het tweede jaar lopen een verkorte stage van zes weken, vier dagen per week, tijdens het tweede semester van hun opleiding: van half april tot eind mei. Tijdens deze stage wordt er verwacht dat er minstens 1 vreemde taal aan bod komt. 
De studenten van het derde jaar kunnen opteren voor een binnenlandse of buitenlandse stage, ofwel tijdens het eerste semester (half september tot eind december) ofwel tijdens het tweede semester (half februari tot half mei). Ongeveer 50% van de taken moet in minstens één vreemde taal uitgevoerd worden. 

Wat verwachten we van de stageplaats?

  • De stagiair krijgt een persoonlijke mentor toegewezen op de stageplaats die de stagiair de nodige ondersteuning biedt en zorgt voor een regelmatige opvolging van het verloop van de stage.

  • De stage vindt plaats in een re√ęle professionele en sociale werkomgeving.

  • De stagiair maakt kennis met de interne werking van een organisatie, haar structuur, werkklimaat, werkmethodes, verwachtingen, werktempo, bedrijfscultuur.

  • De werklast voor de stagiair komt overeen met die van een normale werkweek.

  • De stageplaats formuleert een stageopdracht die aansluit bij de beroepsspecifieke competenties van de afstudeerrichting.¬†

Overzicht en richtlijnen Organisatie en Management Mechelen

Meer specifieke informatie over de stagerichtlijnen per fase vind je in de tabel hieronder:

Programma Richtlijnen
Organisatie en Management Fase 2 Link
Organisatie en Management Fase 3 Link

 

glitch

Interesse? Geef je stageplaatsen door

 We werken met een stageportaal. Bedrijven registreren zich in het portaal en kunnen stageplaatsen doorgeven. De stageovereenkomst en evaluaties verlopen via het portaal. Zo wordt alles centraal bewaard per student.

Registreren

Vragen? Contacteer ons gerust.