Ga naar de hoofdinhoud

           

Meer informatie en alle stageverslagen bij onze stageconcepten van de dagopleiding kan u hier terugvinden:

Fase 1

Stage 1 

Fase 2

Stage 2: jongere kleuters

Stage 2:  oudere kleuters

Fase 3

Keuzestage en Stage 3 

Schoolstage

In onze opleiding voor zij-instromers maken we een opsplitsing voor de praktijk: 

  • Werkplekleren: de student is aan het werk als LIO of in een ander arbeidscontract. De student functioneert als klasleerkracht en heeft de verantwoordelijkheid over een kleuterklas. Hij/zij werkt op school, maar woensdag wordt vrijgehouden voor lessen en begeleiding op de campus. Ook op dinsdagavond gaan er lessen door. Er wordt aangeraden om max 80% te werken op de school als de student werk, studie en gezin combineert. Onze ervaring leert ons dat de combinatie best pittig is. 
  • Stage: de student werkt niet als klasleerkracht in een school maar doet een andere job. Hij/zij wil eerst kijken of het onderwijs/of kleuterleerkracht wel zijn/haar ding is. De student volgt eveneens les op woensdag de hele dag en dinsdagavond. Hij/zij loopt 1 dag per week stage in een school naar keuze. Daarnaast worden er nog extra stagedagen ingepland volgens de richtlijnen van de hogeschool. Op die manier ontdek je wat het betekent om klasleerkracht te zijn in een kleuterschool. We raden je aan om max. een andere job van 50-60 % bij de studie en het gezin op te nemen. Uit ervaring weten we dat de combinatie van werk, gezin, studie pittig is.

Meer informatie en alle stageverslagen bij de stageconcepten van deze opleiding kan u hier terugvinden:

Fase 1

Praktijk 1
Fase 2

Praktijk 2 en Praktijk 3

Fase 3

Praktijk 4 en Praktijk 5