Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Schuldbemiddeling 2.0

Innovatieve tools voor efficiëntie- en effectiviteitswinsten in de schuldbemiddeling

Gefinancierd door TETRA

Datum

Van tot

Bekijk de projectwebsite

Onderzoek 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat burgers via een schuldafbouwtraject schuldenvrij worden, maar ook kunnen blijven? Dat was de centrale vraag in dit project. Omdat deze dienstverlening heel wat maatwerk vereist, stijgt de werkdruk voor schuldbemiddelaars en budgethulpverleners naar ongekende, en ongewenste, hoogtepunten.  

​Impact 

Met dit project willen we schuldafbouwtrajecten efficiënter en effectiever maken. Dankzij de rekentool zijn schuldbemiddelaars in staat om haalbare afbetalingsplannen op te stellen; moeten ze minder discussies met schuldenaars aangaan over het verkrijgen van extra leefgeld; kunnen ze efficiënter overleg plegen met hulpverleners en kan worden verwacht dat er minder herroepingen zullen plaatsvinden binnen de CSR. Arbeidsrechters ervaren de toegenomen efficiëntie omdat de in dit project aangereikte flexibele richtnormen hen toelaten om verschillende leefsituaties sneller en meer gelijkwaardig te beoordelen. 

​​Resultaat 

​Het doel van schuldhulpverlening is om schuldenvrij te worden én schuldenvrij te kunnen blijven. Dat wil zeggen dat er in schuldafbouwtrajecten niet alleen oog moet zijn voor het afbetalen van schulden, maar ook voor het creëren van de voorwaarden zodat personen blijvend grip hebben op hun gezinsbudget. Eerder onderzoek van CEBUD stelde vast dat er drie voorwaarden voorafgaan aan financiële redzaamheid: beschikken over een menswaardig inkomen, de juiste financiële vaardigheden hebben en gezond financieel gedrag vertonen. 

Daarom legden we de focus in dit project zowel op het eenvormig en efficiënt kunnen berekenen van een menswaardig leefgeld als op tools die focussen op het financieel gedrag en financiële vaardigheden. Om dit werkbaar te maken in de praktijk, ontwikkelden we de website Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid. De website verzamelt inzichten over financiële redzaamheid en de voorwaarden die eraan voorafgaan: menswaardig inkomen, financiële vaardigheden en financieel gedrag. De tools en inzichten zijn zinvol in te zetten in alle vormen van budget- en schuldhulpverlening en kunnen zelfstandig worden gebruikt door consumenten. 

 

Lees meer over het project en de ontwikkelde tools in onze working paper.

download icoon
CEBUD Working paper.pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Nele Peeters

Dr. in de sociale wetenschappen. Trekker van de lijn Geld & Gedrag. Geboeid door financiële redzaamheid en budget- en schuldhulpverlening.

Onderzoeker

Ilse Cornelis

Dr. in de Psychologie.  Onderzoeker binnen de lijnen Geld & Gedrag en Referentiebudgetten en REMI. Zet zich in voor financiële redzaamheid en evidence-based hulpverlening.

Onderzoeker

Leen Van Thielen

Leen behaalde haar diploma in sociologie aan de VUB en is momenteel actief als onderzoeker in projecten gericht op referentiebudgetten en armoedebestrijding.