Ga naar de hoofdinhoud

MELISA

Menswaardig leven in schuldafbouw

 

Onze referentiebudgetten toegankelijk maken voor de schuldbemiddelingssector, dat was een van onze dromen. Met MELISA hebben we dit kunnen waarmaken. MELISA is een onlinetool die handvatten aanreikt om een menswaardig leven in schuldafbouw te realiseren.

Wat

Webapplicatie voor schuldbemiddelaars en arbeidsrechters

Prijs

Op aanvraag

​Het bepalen van het leefgeld is een belangrijk onderdeel van een schuldafbouwtraject. Dat leefgeld moet volgens de wet namelijk toelaten een menswaardig leven te leiden. Toch reikt de wet geen richtnorm aan die schuldbemiddelaars of arbeidsrechters helpt bij het bepalen hoe hoog het leefgeld moet zijn of welke uitgavenposten onontbeerlijk zijn voor het behoud van de menselijke waardigheid.

Onze referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Een menswaardig leefgeld draagt namelijk bij aan de volhoudbaarheid van schuldhulpverlening voor schuldenaars, waardoor de kans op het succesvol afronden van de minnelijke aanzuiveringsregeling of gerechtelijke aanzuiveringsregeling groter wordt. Om een menswaardig leefgeld te kunnen berekenen voor wie in een schuldafbouwtraject zit, ontwikkelden we de onlinetool MELISA: die berekent op maat van elke cliëntsituatie een menswaardig leefgeld.

Dankzij het overzicht in MELISA kunnen schuldbemiddelaars snel en objectief bepalen welke uitgavenposten onontbeerlijk zijn en hoeveel budget daarvoor kan worden voorzien. Schuldeisers krijgen een objectief zicht op de financiële leefsituatie van schuldenaars en hun terugbetalingsmogelijkheden. Voor arbeidsrechters bieden de referentiebudgetten een wetenschappelijk onderbouwde toetssteen bij hun controle op de minnelijke aanzuiveringsregeling, als onderbouwing van hun voorstellen voor een gerechtelijke aanzuiveringsregeling en bij het beslechten van discussies over de hoogte van het leefgeld.

MELISA is niet alleen nuttig bij het opstellen van een verzoekschrift en het onderhandelen van een afbetalingsplan, maar helpt eveneens bij het beheren van het budget van de schuldenaar. Het gestructureerd overzicht van de gezinsinkomsten en noodzakelijke uitgaven voor elke cliëntsituatie geeft vanaf het indienen van een verzoekschrift CSR een duidelijk beeld van de financiële ruimte om schulden te betalen. MELISA houdt daarbij ook rekening met sporadische en minder voor de hand liggende uitgavenposten. Hierdoor dagen er minder onverwachte uitgaven op. Dit draagt bij tot het kunnen naleven en volhouden van het afbetalingsplan, wat zowel schuldenaar als schuldeiser ten goede komt. Tegelijkertijd zet MELISA in op het versterken van de financiële vaardigheden van de schuldenaar door handvatten aan te reiken om het eigen budget te beheren, en over- en onderbestedingen op te sporen. Dit helpt om na afloop schuldenvrij te kunnen blijven.

Omdat schuldafbouwtrajecten vaak jaren duren, is het belangrijk om de cliënt voor te bereiden op het opnieuw zelfstandig beheren van het volledige inkomen. Daarom laat de tool toe om te expliciteren wie welke betalingsverantwoordelijkheid draagt én om deze verantwoordelijkheden doorheen de procedure aan te passen. Zo kunnen gaandeweg meer betalingsverantwoordelijkheden aan de schuldenaar worden toegewezen waardoor een graduele overgang van budgetbeheer naar budgetbegeleiding ontstaat.

 

Meer informatie over de prijs en het aanmaken van een (test)account via info@cebud.be.

dots

Schuldenvrij zijn en blijven

Meer weten over financiële redzaamheid of hoe je dat kan versterken?

Naar financieelredzaam.be