Ga naar de hoofdinhoud
Size Zero Waste

Size Zero Waste

De mode-industrie is één van de meest vervuilende ter wereld en modebedrijven staan meer dan ooit onder druk om duurzaam te innoveren. Met het project Size Zero Waste zet het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie in op de ontwikkeling van een assessment tool voor retailers en mode-ondernemingen om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de implementatie van een circulair businessmodel.   

Datum

Van tot

Supported by

VLAIO

Over het project

We ontwaren binnen de sector veel innovatie-onzekerheid omtrent de implementatie van circulaire businessmodellen: bedrijven worden gestimuleerd om, bijvoorbeeld, in te zetten op leensystemen, terugname van kleding voor tweedehandsverkoop of het aanbieden van herstel-services, maar zien te weinig goede voorbeelden die hierin lijken te slagen. Men krijgt de indruk dat ‚Äėde klant er niet om vraagt‚Äô en dat circulair innoveren bijgevolg maar zelden succesvol is. Het is duidelijk dat er een sterke nood is aan kennisvertaling over de financi√ęle haalbaarheid van circulair ondernemen binnen de sector gekoppeld aan meer kennis en inzichten in de ‚Äėdemand-side‚Äô bij de consument en effectieve communicatiestrategie√ęn als middel om consumenten te overtuigen van het circulaire aanbod.

Doel

Het doel is om met deze assessment tool en het advies dat daaruit volgt, de slaagkans om een omslag te maken naar een circulair businessmodel te vergroten. 

Met dit project wordt er gekeken hoe we beschikbare kennis en inzichten uit onderzoek rond duurzaam consumentengedrag, marktacceptatie van circulaire businessmodellen, communicatievoorkeuren en financi√ęle haalbaarheid van circulaire businessmodellen in de mode, kunnen omzetten naar een gebruiksvriendelijke assessmenttool of scan die de Vlaamse mode-KMO en retailers kan ondersteunen bij de implementatie van circulaire principes en businessmodellen.¬†¬†

Bedrijven krijgen via deze scan inzichten in:

  • wat zijn de kosten-baten en de haalbaarheid van circulaire acties (kostenmodel e.a. bepalende factoren),
  • welke doelgroep trek je hiermee aan, wie haakt er af (segmentering),
  • hoe communiceer je hier succesvol over
  • hoe kan je het engagement bij de consument verhogen?¬†

Resultaten

Binnen dit project doorlopen we 3 stappen.  

  1. Onderzoek: We vertrekken vanuit beschikbare kennis van voorbereidend onderzoek van Thomas More, zoals de Modemonitor en reeds ontwikkelde ROI-tools. Daarnaast volgen we permanent (inter)nationale trends en evoluties op en screenen beschikbare literatuur over circulaire mode vanuit consumenten- en businessperspectief, doelgroepsegmentatie en effectieve communicatiestrategie√ęn voor attitudeverandering op bruikbaarheid voor de Vlaamse ondernemingscontext (kledingsector).¬†
  2. Design: We vertalen de beschikbare kennis naar bruikbare en laagdrempelige instrumenten door middel van workshops (inception, prototyping, testing) in nauwe samenwerking met de begeleidingsgroep en werken toe naar een ge√Įntegreerde scan. Dit geheel aan instrumenten zal de ondernemers toelaten om (1) inzicht te krijgen in de kostenstructuur, inkomstenstromen en andere bepalende factoren (beschreven in WP2) van hun geprefereerde CBMMcirculair business model (2) een passende klantendoelgroep voor hun innovatief businessmodel te identificeren en (3) effectieve communicatiestrategie√ęn op te zetten (engagementsverhoging). De instrumenten en de gebruikershandleiding worden in minimum vier proeftuinen getoetst en gevalideerd op hun gebruiks- en businesspotentieel voor het brede werkveld.¬†
  3. Verspreiding: De resultaten zullen na het project worden verspreid naar de brede doelgroep aan de hand van presentaties, en demonstraties en een projectwebsite met link naar de (online) assessment tool. We zetten in op actieve betrokkenheid van studenten via projectwerk en bachelorproeven waardoor we de doorstroming genereren naar de vier professionele bacheloropleidingen van TMMA, de masteropleiding Cultuurmanagement van de UA en de Internationale Master on Fashion management aan de UAMS. Binnen het project werken we ook nauw samen met ge√ęngageerde koepelorganisaties Flanders DC, IVOC, Creamoda en Vlaanderen Circulair (Werktafel Circulair Consumententextiel). Zo garanderen we een brede verspreiding van de resultaten naar het werkveld.¬†¬†¬†

Medewerkers

Onderzoeker

Veerle Spaepen

Veerle is onderzoeker met een focus op Circulair Ondernemen. Ze doet voornamelijk gericht praktijkonderzoek naar de acceptatie en attitudes van consumenten ten opzichte van duurzaamheid in het dagdagelijks leven.

Onderzoekscoördinator

Janet Takens

Janet is een ervaren communicatieonderzoeker met een passie voor overheids- en duurzaamheidscommunicatie. Zij is vooral bedreven in kwantitatieve onderzoeksmethodes. Als oud-woordvoerder en communicatieadviseur kent zij de communicatiepraktijk.

Onderzoeker

Jolien Roedolf

Jolien is sinds 2023 onderzoeker bij het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Zij is gepassioneerd door circulaire economie, is projectleider van INFINITEX en zal ook praktisch onderzoek doen rond circulaire businessmodellen.

Onderzoeker

Jelle Van Camp

Jelle ondersteunt meerdere onderzoeksprojecten bij de technische en financi√ęle haalbaarheid van innovaties, met een focus op ROI en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar duurzaamheid en circulariteit in het bijzonder.

Onderzoeker

Karen Smet

Karen Smet is sinds 2005 onderzoeker bij het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Strategische communicatie en duurzaamheidscommunicatie zijn haar onderzoeksdomeinen.