Ga naar de hoofdinhoud
Regionaal project | VLAIO-TETRA

SOLID4HEALTH

Datadeling in de preventieve gezondheidszorg

SOLID4HEALTH streeft ernaar om op een ethische en veilige manier persoonlijke gezondheids- en leefstijldata te ontsluiten voor de ontwikkeling, validatie en valorisatie van gezondheidstoepassingen voor preventieve gezondheidszorg door kennisverspreiding en toepassing van Solid-technologie. Door de kennisoverdracht over de opportuniteiten van Solid, wakkeren we innovatie aan bij technologieontwikkelaars en dienstverleners, waaronder zorgorganisaties.

Datum

Van tot

Wat is SOLID4HEALTH?

In SOLID4HEALTH maken we bewust de brug tussen technologie en preventieve gezondheidszorg als thema, omdat het maatschappelijk belang ervan toeneemt en we hierover ‘awareness’ willen creëren naar de verschillende doelgroepen en de brede maatschappij toe en hen duiden op de opportuniteiten die dat biedt voor hen.

In SOLID4HEALTH zullen we concreet:

  • Bouwblokken, processen en richtlijnen beschikbaar stellen aan technologieontwikkelaars die zij kunnen gebruiken om in de praktijk aan de slag te gaan met Solid. Er zal een beslisboom beschikbaar blijven na het project die gebruikt kan worden om de ethische en juridische randvoorwaarden te evalueren van (digitale) gezondheidsapplicaties die (gepersonaliseerde) gezondheids- en leefstijldata willen hergebruiken. We leveren de beslisboom op in de vorm van een online tool. Ook zal er een Technologie Cookbook opgeleverd worden, die ontwikkelaars helpt om datastandaarden en –richtlijnen op hun maat te selecteren bij de ontwikkeling van hun (digitale) gezondheidsapplicaties (bv. voor encryptie, consentmanagementsystemen, autorisatie en authenticatie, eHealth richtlijnen…).
  • 10 workshops geven om kennis over te dragen naar een brede groep bedrijven en (zorg)dienstverleners
  • ca. 800 studenten kennis laten maken met (hergebruik van data in) datatoepassingen voor preventieve gezondheidszorg, de mogelijkheden van SOLID in brede zin en de ethische en juridische randvoorwaarden voor platformen voor datadeling, waarbij 20 studenten meer intensief zullen deelnemen ook aan de 4 praktijkcases via hun projectwerk, lessen, een stages en eindopdrachten.
  • 6 bacheloropleidingen betrekken die de opgedane kennis vertalen naar aangepaste opleidingsonderdelen

De rol van LiCalab

LiCalab is projectverantwoordelijke.

LiCalab is verantwoordelijk voor communicatie en projectmanagement, en is actief in de volgende werkpakketten:

  • Ethische en juridische principes voor hergebruik van data in preventieve gezondheidszorg - 8CTP
  • Uitvoeren van 4 praktijkcases in werkveld en onderwijs
  • Demonstrator opzetten voor hergebruik van data in preventieve gezondheidszorg op basis van SOLID
     

Onze projectpartners

  • VITO

Met financiële steun van VLAIO.

Gerelateerde onderzoekslijnen