Ga naar de hoofdinhoud
REGIONAAL PROJECT | VLAIO

Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren

Technologie inzetten om werk in zorg- en welzijnssectoren te ondersteunen

De zorg- en welzijnssectoren kampen met een hoge werkdruk, fysieke en emotionele belasting en personeelstekorten. Daarom investeert De Vlaamse Regering €3 miljoen in een project met als doel werkbaar werk te bevorderen in verschillende zorgsectoren zoals kinderopvang, jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg, door technologische innovaties aan te passen aan de behoeften van zorgverleners en te testen in pilootprojecten.

Datum

Van tot

Supported by

VLAIO

Wat is de proeftuin Werkbaar Werk?

De zorg- en welzijnssectoren staan voor enorme uitdagingen op het vlak van personeel, zoals de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing, de arbeidskrapte, technologische ontwikkelingen die bijscholing vereisen en toenemende emotionele belasting. Hierdoor staat ook de werkbaarheid van zorgjobs onder druk, net op een moment dat we alle beschikbare handen kunnen gebruiken.

Daarom investeert de Vlaamse Regering via Vlaio 3 miljoen euro in een proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren’. De onderzoekscentra Flanders Make en imec zetten in dat kader samen met de hogescholen Thomas More, PXL en UC Leuven-Limburg pilootprojecten op om via technologische innovaties de werkbaarheid te verhogen in onder andere kinderopvang, jeugdhulp, ouderen- en gehandicaptenzorg.

In het project worden staan de noden van zorgverleners centraal. Daarnaast worden beschikbare technologieën in kaart gebracht. Vervolgens worden in nauw overleg met een aantal zorgvoorzieningen technologieën uitgetest en verfijnd in pilootprojecten.

De rol van LiCalab

LiCalab is verantwoordelijk voor:

  • In kaart brengen van noden en behoeften van zorgverleners via bevraging, co-creatie en interviews
  • Begeleiden van pilootprojecten in zorginstellingen
     

Onze projectpartners

  • Flanders Make
  • Imec
  • PXL hogeschool
  • UCLL  hogeschool

Met financiële ondersteuning van VLAIO.

Gerelateerde onderzoekslijnen