Ga naar de hoofdinhoud
Project

TUBBE MODEL

Organisatiemodel WZC op zijn kop: uittesten en evalueren

Datum

Van tot

Supported by

Koning Boudewijnstichting

Wat

Zes organisaties in Belgi√ę gingen aan de slag met het¬†Tubbe-model. Binnen dit project werden die organisaties gedurende het¬†piloottraject op verschillende momenten en manieren¬†ge√ęvalueerd.¬†

Het Tubbe-model is een organisatie- en managementmodel dat al enkele jaren met succes wordt toegepast in verschillende woonzorgcentra in een landelijke gemeente, Tjörn, in West-Zweden. Het model zet in op een aantrekkelijke en aangename plaats waar ouderen hun leven ten volle kunnen leven.  

Concreet zet het model in op relatiegerichte zorg. Het doel is de organisatie zo te veranderen opdat ouderen empowered worden en ze invloed hebben op het dagdagelijks leven en een betekenisvolle rol krijgen. Relatiegerichte zorg geeft tevens het personeel meer verantwoordelijkheid. Het organisatiemodel wordt als het ware op zijn kop gezet.

Doel

De doelstelling van dit evaluatieonderzoek¬†was om niet alleen na te gaan of het¬†Tubbe-model, toegepast in de Belgische (semi-)residenti√ęle ouderenzorg in Belgi√ę,¬†tot meer kwaliteitsvolle ouderenzorg leidde, maar ook¬†hoe en waarom.¬†¬†

Belangrijk om mee te geven is dat er geen kant- en klaar stappenplan bestaat voor het Tubbe-model. Het gaat om een visie die al doende en via vele kleine en grote interventies in de werking van de organisatie verweven raakt. De zes organisaties doorliepen elk, op maat van hun organisatie en hun tempo, dit proces.  

Onze rol

Het evaluatierapport kan als een foto van de pilootpraktijken na anderhalf jaar piloottest beschouwd worden. Het geeft een blik op de eerste tussentijdse ervaringen van de pilootpartners binnen het proces dat ze al doorliepen en nog steeds aan het doorlopen zijn. Op die manier legt het rapport succesfactoren, voorwaarden tot en mogelijke drempels bij het invoeren van het Tubbe-model in de Belgische ouderenzorg bloot. We bevroegen de pilootpraktijken op twee tijdsmomenten aan de hand van een enquête, diepte-interviews en focusgroepen. 

Algemeen wijzen de resultaten van dit evaluatieonderzoek naar het invoeren van het Tubbe-model in de praktijk op een positieve tendens in de betrokken woonzorgorganisaties. Ouderen ervaren een grotere tevredenheid, meer inspraak en een hechtere band. Dat positieve gevoel wordt ook onderschreven door een groot deel van het personeel en dat is het sterkst in de organisaties waar het Tubbe-model echt in het DNA van de organisatie is geslopen. Dat betekent niet dat heel het organisatiemodel omgedraaid is.  

De grootste uitdaging lijkt zich te situeren in de tussenlaag van het personeel. Enkel wanneer die werkelijk inspraak en het mandaat krijgen om samen met de bewoners te bouwen aan een gemeenschap waar men het leven samen ten volle kan leven, zien we een ommezwaai in het organisatiemodel. Wanneer dat lukt, bevestigen de resultaten het potentieel van het model om in de toekomst nog meer in te zetten op relatiegerichte zorg om op die manier bij te dragen aan een kwaliteitsvolle ouderenzorg. 

Het onderzoek resulteerde in een handleiding en een begeleidend filmpje uitgegeven door de Koning Boudewijnstichting. 

dots

Bekijk het evaluatierapport

Evaluatierapport

Onderzoekers

Onderzoeker

Karolien Baldewijns

Betrokken onderzoeker die graag nieuwe paden verkent en een passie heeft voor empowerment.

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan.