Ga naar de hoofdinhoud

Wearables en monitoringssystemen

Zorginnovatie

Zorgzame samenleving

Project

VERBREEK HET VALLEN

Val-risico screen bij psychiatrisch kwetsbare ouderen

Datum

Van tot

Supported by

CrossRoads 2 Innovatieprojecten

Wat

Binnen dit project werd onderzocht hoe met behulp van technologie een continue maximaal valide risico-inschatting kan gedaan worden. 

Doel

Het doel van project Verbreek het vallen  was om een individuele en  continue valrisico-screening te ontwikkelen. Dat doet we via continue persoonslocatiebepaling, balansmetingen en  fysiologische parameters.

Relevantie

De valrisico–screening die in dit project ontwikkeld werd, is specifiek bedoeld voor ouderen met een psychiatrische kwetsbaarheid. Voor deze doelgroep zijn de bestaande instrumenten niet geschikt om een valide valrisico-inschatting te doen.  Tegelijkertijd is er net binnen deze doelgroep een zeer hoge valincidentie. Daar wilde dit project iets aan doen. 

Onze Rol

Samen met Ivengi Benelux NV, openbaar psychiatrisch ziekenhuis OPZ Geel en COMeto onderzocht Mobilab & Care hoe er maximaal op risico-inschatting ingezet kan worden. 

Het Tinetti-instrument werd als referentie gebruikt. In het onderzoek werden dynamische karakteristieken van gangpatronen gemeten met behulp van wearable positie technologie (Quuppa), net als statische balanstesten.  

Met behulp van Quuppa positiebepalingssensoren werd de positie van de deelnemers continu opgemeten. Zo werd de wandelsnelheid berekend onder strikt gedefinieerde condities, gecorreleerd aan de valrisico score.

Er werd ook onderzocht hoe de acceptatiegraad (bv. het dragen van wearables) was bij de kwetsbare doelgroep en hoe deze geoptimaliseerd kon worden. Het acceptatieniveau van  technologie bleek optimaal in deze kwetsbare doelgroep.  

Tenslotte werd onderzocht hoe zo’n systeem in een breed kader in de werkprocessen van een zorgomgeving kan passen.  

dots

Onderzoeker

Onderzoeker

Glen Debard

Onderzoeker geëngageerd in het introduceren van technologie in de (mentale) zorg voor jong en oud.