Ga naar de hoofdinhoud
Project

WATSUPS

Water As The Source of Urban Public Space

Het project ‚ÄúWater As The Source of Urban Public Space‚ÄĚ (WATSUPS) heeft als doel gebieden rond de Dijle in Mechelen te renoveren en toegankelijk te maken voor alle burgers. Naar de inwoners communiceert de Stad Mechelen over deze werven onder de vlag ‚ÄúBinnendijle-project‚ÄĚ.¬†¬†

Doelstellingen

Het project heeft in de eerste plaats als doel gebieden rond de Dijle te renoveren en toegankelijk te maken voor alle burgers. Volgens de EU-richtlijnen van het European Urban Initiative programma zouden de werven binnen een looptijd van 4 jaar voltooid zijn. 

Bovendien zullen Stad Mechelen en de projectpartners de gehanteerde duurzame stadsontwikkelingsstrategie√ęn,¬† aanpak en innovatieve methodes en de hierbij ontwikkelde inzichten en kennis, documenteren, delen en overdragen naar andere steden in de EU (Europese Commissie, 2021).¬†

 

Hoe zorgen we ervoor dat de Binnendijle een plek is die iedereen (mens, plant, dier) gemakkelijk kan bereiken en waar iedereen graag verblijft met respect voor elkaar?

New European Bauhaus

Stad Mechelen zet in kader van de New European Bauhaus in op een aantal stadsvernieuwingsprojecten op en rond de Dijle die bijdragen aan een inclusieve klimaattransitie, met aandacht voor biodiversiteit en inclusie van mens en non-human.  

De stad heeft samen met de projectpartners een aanzienlijk subsidiebudget verworven¬† in kader van het programma ‚ÄúThe European Urban Initiative‚ÄĚ. Dit programma is gericht op het versterken van een ge√Įntegreerde en participatieve benadering¬† van stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Het WATSUPS-project werd geselecteerd op basis van de geplande regeneratie en ontwikkeling van toegankelijke openbare ruimte langs de Dijle voor iedereen in de geest van het New European Bauhaus. 

Het New European Bauhaus is een creatief en interdisciplinair initiatief dat de Europese Green Deal vertaalt naar onze leefruimtes en ervaringen. Hierbij roept het initiatief op tot samen bouwen aan een duurzame en inclusieve toekomst die mooi is voor onze ogen, geest en ziel. 

Mooi zijn de plaatsen, praktijken en ervaringen die: 

  • verrijkend zijn, ge√Įnspireerd door kunst en cultuur, inspelend op behoeftes die verder gaan dan functionaliteit;¬†
  • duurzaam zijn, in harmonie met de natuur, het milieu en met zorg voor de biodiversiteit van onze planeet;¬†¬†
  • inclusief zijn, en¬† hiertoe aanmoedigen tot dialoog tussen culturen, disciplines, genders en leeftijden.¬†

Deze New European Bauhaus waardes wil Mechelen toepassen in het project van de heraanleg van de oevers van de Binnendijle. 

Projectpartners

Thomas More werkt voor dit project samen met volgende hoofdpartners:

Volgende partijen worden ook betrokken: 

  • Stad Mechelen: IPOD,¬† jeugddienst, sportdienst, team klimaat, N&G, toegankelijkheidsambtenaren, dienst inclusie¬†
  • Natuurpunt¬†
  • Pidpa¬†
  • Inter¬†
  • RLRL¬†

Verwachte resultaten

Vanuit onze expertise in ontwerp- en co-creatiemethodes voor omgevingen, producten en diensten en volgens de principes van het Nieuwe European Bauhaus gaan we in participatie en cocreatie met partners en burgers verschillende werven vormgeven met oog voor duurzaamheid, inclusie en welbevinden van mens, plant en dier. 

Specifieke doelstellingen hierbij zijn:

(1) biodiversiteit bevorderen

(2) zwemmen in open water bevorderen

(3) de waterkwaliteit van de Dijle verbeteren

(4) mooie en toegankelijke ontmoetingsplekken aanleggen

(5) burgers en belanghebbende organisaties  betrekken doorheen heel het projectproces. 

Ook reiken we tools aan om o.a. nieuwe digitale technologie√ęn zoals XR en generatieve AI in te zetten om bepaalde ontwerpvoorstellen te visualiseren en te bespreken met alle betrokken partijen.‚ÄĮ¬†¬† ¬†

Door burgers, organisaties en ondernemingen in de werfomgeving te betrekken en inspraak te geven tijdens het ontwerpproces, hopen we dat de invulling van de openbare ruimte algemeen gedragen wordt en dat het engagement  om hiervoor zorg te dragen zal vergroten. 

Deze doelstellingen zijn verder aangevuld door een burgerpanel, dat in een 4-daags traject, gespreid over 4 weken, samen tot 15 werfoverkoepelende basisprincipes kwam voor het Binnendijle project, geclusterd onder volgende 4 hoofdthema‚Äôs: respect, graag blijven, toegankelijkheid en communicatie & sensibilisering.¬†¬†De inzichten en resultaten uit de bevraging van burgers, bezoekers, belanghebbende partijen en participatieve en co-creatieve sessies zullen mee de ontwerpen be√Įnvloeden.¬†

De methodes die we zullen gebruiken om tot deze inzichten en resultaten te komen documenteren we ook in een draaiboek om zo andere steden en gemeenten handvaten te geven om inspraak te geven aan hun burgers bij de heraanleg van inclusief, verrijkend en duurzaam publiek domein met oog voor biodiversiteit en sociale cohesie. 

Het onderzoeksteam

Onderzoeker

Sarah Rohaert

Voor haar doctoraat in de Productontwikkeling onderzocht Sarah hoe kmo’s innoveren in de interieur- en meubelsector. In haar interdisciplinair onderzoek & onderwijs staan duurzaam ontwerpen en leren met aandacht voor diversiteit en inclusie centraal

Onderzoeker

Jolien Damen

Als onderzoeker combineer ik mijn passie voor gebruikersonderzoek met mijn brede kennis van het creatieve ontwerpproces om duurzame en innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Coördinator Onderzoekslijn

Jan Roekens

Van opleiding is Jan Roekens Ingenieur-Architect (master). Als onderzoeker bij Thomas More bouwde hij expertise op in Circulair Design met focus op het duurzaam ontwerpen van ruimtes, diensten en systemen.

Onderzoeker

Anne Smits

Anne Smits is onderzoeker bij het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Haar ervaring situeert zich op het domein van digitale productontwikkeling, User Experience en gebruikersonderzoek en dit zowel in een B2B als B2C context.