Overslaan en naar de inhoud gaan

Evaluatie Vlaamse zomerscholen 2023

In 2020 evalueerde ons expertisecentrum de eerste grootschalige organisatie en uitvoering van Vlaamse zomerscholen. Deze zomer vieren de Vlaamse zomerscholen hun vierde verjaardag en voeren we opnieuw een zomerscholenonderzoek uit in opdracht van de Vlaamse overheid.

Datum

Van tot

Supported by

De onderzoeksopdracht bestaat uit drie delen. In een eerste deel maken we opnieuw een gedetailleerde beschrijving van het zomerscholenaanbod in Vlaanderen. Welke zomerscholen werden georganiseerd? Welke doelen streefden zij na? Hoe verliep hun praktische en inhoudelijke organisatie? En (hoe) bereikten zij hun doelpubliek?

In een tweede deel van het onderzoek nemen we de¬†samenwerking tussen zomerscholen en kernscholen¬†onder de loep. Onder kernscholen verstaan we de ‚Äėgewone‚Äô scholen waar zomerschoolleerlingen tijdens de schooljaren voorafgaand aan en na afloop van de zomervakantie les volgen. We zoeken onder meer uit of en hoe kernscholen het zomerschoolaanbod inbedden in hun leerlingbegeleiding en of en op welke manier resultaten van de zomerschool ge√Įntegreerd worden in de leerlingbegeleiding tijdens het nieuwe schooljaar.

Een laatste deel van het onderzoek moet zicht geven op de¬†financi√ęle werking van de zomerscholen. Daarbij willen we onder meer nagaan welke kosten zomerscholen in functie van hun organisatie maken en in hoeverre deze kosten gedekt worden door de subsidies van de Vlaamse overheid. Aan de hand van de verzamelde onderzoeksgegevens maken we ook een spending review van de zomerschoolmiddelen die de Vlaamse overheid jaarlijks voorziet, om zo suggesties voor toekomstig beleid te kunnen doen.

Het onderzoeksproject loop van 1 juni 2023 tot en met 31 maart 2024.
Collega Pieter Verachtert (Hoofd Onderzoek Expertisecentrum Onderwijs en Leren) is promotor-coördinator van het onderzoeksproject. De dagelijkse leiding van het onderzoek is in handen van Kim Bellens (senior onderzoeker).

Gerelateerde onderzoekslijnen