Ga naar de hoofdinhoud
Project

BEHOEFTEONDERZOEK OP MAAT

Wat

Vonk3 bouwde¬†expertise¬†uit in het uitvoeren van buurt-, evaluatie- en behoefteonderzoek; zowel¬†in het¬†opzetten en uitwerken van kwantitatieve bevragingen als¬†in¬†kwalitatief onderzoek via diepte‚Äďinterviews of focusgroepen.¬†¬†

Samen met de organisatie wordt de vraag op tafel gelegd. De noden worden besproken en een offerte en plan van aanpak op maat worden voorgelegd. Indien gewenst, kunnen organisaties naast begeleiding in het uitvoeren van het onderzoek ook een beroep doen op de expertise van Vonk3 om samen met de onderzoekers een plan van aanpak op te maken en om verdere begeleiding vragen. 

Doel

Buurtonderzoek/ omgevingsanalyse (zie ook expertise zorgzame buurten) 
In¬†het¬†kader van de opstart¬†en de werking van¬†lokale¬†dienstencentra¬†(LDC)¬†doen lokale overheden¬†en woonzorgorganisaties¬†beroep op¬†Vonk3. We¬†gaan¬†na welke noden er leven in de buurt en onder alle relevante stakeholders (buurtbewoners, verenigingen, zorgprofessionals, lokale handelaars‚Ķ).‚ÄĮ¬†

Vonk3 staat vanuit zijn expertise in voor de lokale¬†buurtanalyse¬†en het verkennen van de lokale noden en behoeften rond zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers, om vervolgens samen met alle betrokken lokale stakeholders tot een gedragen en onderbouwd actieplan te komen.‚ÄĮDeze analyses hebben als doel om op een onderbouwde wijze acties en interventies¬†uit te werken rond zorgzame buurten, op maat van de buurt(en). Hierbij besteden we¬†specifieke aandacht¬†aan¬†het bereiken van kwetsbare mensen en het beantwoorden van hun noden en behoeften.¬†

Evaluatieonderzoek 
Op vraag van organisaties die werken met een nieuwe aanpak of methodiek rond de thema’s eenzaamheid, mantelzorg, zorgzame buurten of nieuwe zorgmodellen, voeren we evaluatieonderzoek uit. In deze evaluatieonderzoeken gaan we niet alleen na of, maar ook hoe en waarom de nieuwe aanpak of uitgeteste methodiek bijdraagt tot de beoogde doelstelling (vb. versterken van burenhulp, meer persoonsgerichte zorg in woonzorgcentra, …). We doen dit doorgaans aan de hand van diepte-interviews met de doelgroep (vb. bewoners woonzorgcentra, kwetsbare buurtbewoners, mantelzorgers, …) en focusgroepen met betrokken professionele en informele actoren. Deze evaluatieonderzoeken bieden de praktijk handvatten om werkende elementen te detecteren alsook de praktijk bij te sturen.  

(Ouderenbehoefte)onderzoek 
In het kader van¬†(ouderen)behoefteonderzoeken begeleiden we organisaties bij het uitwerken, uitvoeren en analyseren van behoefteonderzoeken. Het doel is om samen met professionals (mogelijks aanvullend met vrijwilligers, verenigingen via een train de trainer vorming), ‚Ķ via face-to‚Äďface enqu√™tes¬†en / of online enqu√™tes¬†zicht te krijgen op de dromen en wensen van 65-75-85 plussers voor een goede oude dag.‚ÄĮ¬†

Duur 

De meeste onderzoeken duren doorgaans van aanvraag, uitwerking tot resultaat ongeveer een jaar (tot twee jaar), afhankelijk van de mogelijkheden in de planning en agenda van de onderzoeksgroep. 

Meer informatie over onze expertise vind je hier

Publicaties

Elk‚ÄĮ behoefte- of evaluatieonderzoek resulteert in een‚ÄĮonderzoeksrapport voor de organisatie. Hieronder vindt u een selectie van rapporten in opdracht van organisaties.‚ÄĮ‚ÄĮ

Document type Title Author Date Category Link
Rapport

In‚ÄĮfor‚ÄĮcare: buurtanalyse en aanbevelingen voor de stationsbuurt in Turnhout (op en rond De‚ÄĮMerodelei‚ÄĮen het‚ÄĮMerodecenter).‚ÄĮIn opdracht van stad Turnhout.‚ÄĮ‚ÄĮ‚ÄĮ¬†

Gryp, D. & Heylen, L. 01/01/2020
Rapport

Rijkevorsel blikt vooruit. Resultaten behoefteonderzoek‚ÄĮRijkevorsel.‚ÄĮIn opdracht van‚ÄĮlokaal bestuur Rijkevorsel.‚ÄĮ‚ÄĮ¬†

Gryp, D., Lommelen, L., & Heylen, L. 01/01/2020
Rapport

Naar meer relatiegerichte zorg in Belgische woonzorgorganisaties

Heylen, L.,‚ÄĮMeuris, C., Knaeps, J., Baldewijns, K., &‚ÄĮDispa. M. 18/10/2019

Onderzoekers

Onderzoeker

Dorien Gryp

Onderzoeker eenzaamheid met een passie voor de publieke ruimte. Heeft altijd zin in een concert.

Onderzoeker

Leen Heylen

Geboeid door het thema eenzaamheid en de aanpak en preventie ervan. 

Onderzoeker

Liesbet Lommelen

Gefascineerd door praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek & de zoektocht naar werkende elementen die inzetten op het verbinden of ondersteunen van mensen, warm hart voor kwetsbare ouderen, krijgt energie van aha erlebnissen. 

Onderzoeker

Karolien Baldewijns

Betrokken onderzoeker die graag nieuwe paden verkent en een passie heeft voor empowerment.

Onderzoeker

Herman De Pauw