Ga naar de hoofdinhoud

Veilig leef- en sportklimaat

Coachen met consensus

Het Coachen met consensus project bouwt voort op het SAFE-Sport project en heeft als missie om de verschillende valorisatie initiatieven te centraliseren die kunnen bijdragen aan een veilig sportklimaat, met de focus op ondersteuningstools voor clubbestuurders en coaches. 

Datum

Van tot

Supported by

Sport Vlaanderen

Coachen met consensus

De voorbije jaren werd via wetenschappelijk onderzoek heel wat kennis en inzicht ontwikkeld rond de thema‚Äôs grensoverschrijdend gedrag, atleet-coach relatie, coachgedrag en omstandersgedrag. Ook vanuit het Vlaams Sportbeleid werd er ge√Įnvesteerd in onderzoek en valorisatie rond deze thema‚Äôs, onder meer via het SAFE-Sport onderzoek en het ‚ÄėMotiverend Coachen/M-Factor‚Äô-project. Deze projecten resulteerden in verschillende materialen zoals een coachkompas, workshops voor trainers en clubs vanuit M-factor, ‚Ķ Het sportbeleid is nu op zoek naar hoe deze valorisatie initiatieven kunnen bijdragen aan een veilig sportklimaat met de focus op ondersteuningstools voor coaches en clubbestuurders. Er is nood aan een meer effici√ęnte en effectieve implementatie en gebruik van de reeds ontwikkelde kennis en valorisatieproducten.¬†¬†

Doel van het project 

  • Centrale co√∂rdinatie van een kennisgestuurd beleid met betrekking tot het cre√ęren van een motiverend en veilig clubklimaat (UGent)¬†

  • Afstemmen van bestaande wetenschappelijke expertise en kennisdeling over motiverend coachen in Vlaanderen (UGent)¬†

  • Implementatie van het geco√∂rdineerd ondersteuningspakket voor coaches, sportclubs en intermediairs via een interventietraject voor breedtesport en topsport (Thomas More)¬†

  • Beleidsaanbevelingen op basis van wetenschappelijke consensus voor het Vlaams beleid voor het thema motiverend en veilig sportklimaat (Thomas More & UGent)¬†

Relevantie

Het project vertrekt van de reeds bestaande ondersteuningstools voor coaches, clubbestuurders en clubs om een motiverend en veilig sportklimaat te gaan cre√ęren en zal deze integreren in een geco√∂rdineerd ondersteuningspakket om de implementatie en toegankelijkheid ervan te vergroten.¬†¬†

 

Met dit project beogen we de volgende deliverables op te leveren: 

  • Ondersteuningspakket/trajectbegeleiding voor coaches en clubbestuurders¬†¬†
  • Opleiding intermediairs om de trajectbegeleiding te implementeren¬†
  • Evaluatie ondersteuningspakket¬†
  • Adviesnota voor een strategische agenda voor het cre√ęren van een veilig sportklimaat in Vlaanderen voor 2024-2028¬†

Het onderzoeksteam

Onderzoeker

Tine Vertommen

Tine Vertommen (PhD) is onderzoekscoördinator Veilig leef- en sport klimaat bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog doet zij onderzoek naar de prevalentie en preventie van grensoverschrijdend gedrag in de sport. 

Onderzoeker

Karolien Adriaens

Karolien Adriaens (PhD) is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn.  Als klinisch psycholoog werkt zij mee aan projecten over grensoverschrijdend gedrag in de sport en kindermishandeling.