Ga naar de hoofdinhoud

Datagestuurde winkelgebieden

Data gebruiksvriendelijk aanbieden aan handel en horeca

Wie beschikt over data, kan deze omzetten in informatie en met die kennis bijdragen aan gezonde ondernemingen in een gezond winkelgebied. Het project 'Datagestuurde winkelgebieden' wil op een gebruiksvriendelijke manier betrouwbare, eenduidige en future proof data aanbieden aan de handel en horeca, zodat zij meer datagedreven beslissingen kunnen nemen.

Datum

Van tot

Supported by

VLAIO, EFRO, Provincie West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen

Datagedreven beslissingen nemen

Op basis van data kunnen organisaties gericht beslissingen nemen en efficiënte acties uitvoeren. Sommige winkels weten zeer goed wanneer hun druktemomenten zijn, wie hun klantengroepen zijn, wat de conversie is wanneer een klant de winkel binnenwandelt, welke promotie effectief is…

Lokale handelaars


Net als bij e-commerce gaan vooral de (grote) ketens met data aan de slag. De lokale handelaar sluit later aan of mist de boot, ook omdat het voor kleine zelfstandigen vaak niet realistisch is om dit alleen op te zetten. Elke detailhandelaar en horeca-ondernemer beschikt nochtans over data of kan dit op een zeer goedkope manier capteren, maar ze slagen er niet in om de cijfers te gebruiken om hun ondernemersplan te optimaliseren.  

Druktebeelden in winkelstraten


Ook steden zetten data steeds meer in om hun beleid te monitoren en op termijn bij te sturen. Voorlopig is die data vooral gericht op het monitoren van druktebeelden. Dit verloopt met wisselend succes en voorlopig pakken de meeste steden dit nog op hun eilandje aan. Zelfs wanneer passantentellingen correct zijn, kunnen ze geen beeld vormen over de actuele toestand van de winkelstraat. De cijfers zeggen immers niets over de toestand van de winkels zelf. Daarvoor is een continue uitwisseling met de handelaars nodig.

Doel

Met dit project willen we de handelaar ondersteunen om meer datagedreven beslissingen te maken, net zoals de steden al aan een datacultuur werken om betere beslissingen te nemen. We vertrekken vanuit de behoeften van de handelaars en bekijken samen met hen:

  • over welke data ze beschikken;
  • op welke manier ze de data kunnen delen met de stad;
  • welke (open) data zij van de stad willen ontvangen;
  • hoe een handelaarsdashboard gebruiksvriendelijk opgezet kan worden.

Resultaten

Het sluitstuk van dit project is het opleveren van een dashboard voor handelaars en een dashboard voor het beleid van de betrokken steden, waardoor beide partijen via accurate data meer kennis ter beschikking krijgen om hun acties te verbeteren. 

Het eindrapport over de Intelligent Cities Challenge (Engelse versie) vind je hier

Het handboek en de bijlagen kan je hier downloaden.

Projectmedewerkers

Onderzoeker

Marijke Brants

Marijke is sinds 2020 coördinator is voor de onderzoekslijnen ‘datagedreven ondernemen’ en ‘duurzame groei’. Haar expertise ligt in gebruikers- en business onderzoek bij dataprojecten en co-creatietrajecten binnen de circulaire economie.

Onderzoeker

Charlotte Catteeuw

Innovation research & service design expert

Onderzoeker

Jelle Van Camp

Jelle ondersteunt meerdere onderzoeksprojecten bij de technische en financiële haalbaarheid van innovaties, met een focus op ROI en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar duurzaamheid en circulariteit in het bijzonder.

Partners

Voor dit project werken we samen met Stad Antwerpen, Stad Leuven, Stad Roeselare en Stad Mechelen (promotor). Dit project ontvangt steun van EFRO en de Provincie Antwerpen.

Gerelateerde onderzoekslijnen