Ga naar de hoofdinhoud
Project

E6

Ecosystems for Extended-lifetime of End-of-Use Electrical and Electronic Equipment

Europa staat voor een grote uitdaging: het volume e-waste of afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) stijgt zienderogen. Om het verlengen van de levensduur van deze toestellen mogelijk te maken is een systemische en duurzame (gedrags)verandering nodig. Binnen het E6 project, kort voor 'Ecosystems for Extended-lifetime of End-of-use Electric and Electronic Equipment', gaan 19 partners uit 6 Europese landen voluit de uitdaging aan, met een budget van EUR 8.150.000. 

Volg E6 ook op Linkedin en Facebook.

Datum

Van tot

Supported by

Interreg North-West Europe

Bekijk de projectwebsite

Doelstellingen

Met het E6 INTERREG-project willen wij de transitie naar en impact op een circulaire economie ondersteunen. Via het opzetten van lokale samenwerkingen willen wij de levensduur van elektrische en elektronische apparaten laten verlengen.

 • Hoe kunnen wij de norm in consumentenelektronica veranderen?  ‘Herstellen’ zou onze eerste reflex moeten worden. Nu is dat nog te vaak ‘kopen’.
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we elektrische en elektronische apparaten zo lang mogelijk benutten? Dit doen we door langer gebruik, hergebruik, reparatie en refurbishment (opknappen voor hergebruik) te stimuleren.
 • Hoe beoordeel je de technische, functionele en economische waarde van een afgedankt elektrisch apparaat?

Ondermeer deze vragen trachten de projectpartners zowel op wetenschappelijk als praktisch niveau te beantwoorden. Zo zullen zij businessmodellen en dataplatformen ontwikkelen, maar ook de inzameling helpen verbeteren en bewustwordingscampagnes uitwerken.

Als een product langer mee gaat, is dat beter voor het milieu en voor toekomstige generaties!

Verwachte resultaten

We willen krachtige ecosystemen bouwen die helpen om burgers wakker te maken en aan het repareren, hergebruiken, delen of langer gebruiken te krijgen. Via drie werkpakketten zullen de partners werken aan impact:

1) Gezamenlijk ontwikkelen we een strategie voor een servicecentrum en een ecosysteem-methodologie voor de verschillende doelgroepen. Hiervoor zetten we geïntegreerde innovatieve tools, methoden en businessmodellen in.  

2) We zorgen voor een evaluatie en doorontwikkeling van bestaande – en nieuwe – regionale circulaire ecosystemen via integratie van servicecentra op Europees niveau en businessmodellen rond RRR (Repair, Reuse, Refurbishment);

3) We ijveren voor kennisverspreiding van en training rond de circulaire modellen in Europese regio’s. Deze modellen zullen we integreren in de afvalstromen van elektronische en elektrische apparaten. Ze zullen daarmee een structurele factor worden binnen de Europese strategie voor circulaire transitie. Door politiek en producenten te stimuleren maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat producten duurzaam worden ontworpen en langer gebruikt, beïnvloeden we het beleid.

Kick off

Ontdek hoe E6 officieel opstartte in Leuven (03/04/2024).

Projectpartners

Binnen dit Interreg Noord-West Europa-project is Thomas More een samenwerkingspartner, verantwoordelijk voor werkpakket 1. Dit doen we onder leiding van Saxion Hogeschool, de leider van het project.

In het E6 project werken 19 organisaties vanuit heel Noordwest Europa samen. Dat zijn o.a. gemeenten, universiteiten en onderzoeksinstituten uit Nederland, Duitsland, België, Ierland en Frankrijk.

 • Aachener Stadtbetrieb
 • Circulus
 • Comhairle Ceantar na nOileán CTR
 • Foenix Kringloop en Re-integratie
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Den Haag
 • Syndicat Mixte Ouvert Nièvre numérique
 • European Regions Network for the Application of Communications Technology
 • Institut für Betriebsführung im deutschen Handwerksinstitut e.V.
 • Maakbaar Leuven vzw
 • Nevers Agglomération
 • Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen e.V.
 • Údarás na Gaeltachta
 • Repair&Share vzw
 • Saxion University of Applied Sciences
 • Stadt Aachen
 • Vlaams instituut voor technologisch onderzoek
 • Vzw ViTeS
Volg het E6-project

Het onderzoeksteam

Onderzoeker

Marijke Brants

Marijke is sinds 2020 coördinator is voor de onderzoekslijnen ‘datagedreven ondernemen’ en ‘duurzame groei’. Haar expertise ligt in gebruikers- en business onderzoek bij dataprojecten en co-creatietrajecten binnen de circulaire economie.

Coördinator Onderzoekslijn

Karen Feyen

Momenteel werkt Karen als onderzoeker en coördinator onderzoekslijn toegepaste AI bij Thomas More. Haar interesse gaat uit naar toepassingen van technologie in het domein van energie-efficiëntie, circulaire economie en de zorg.

Onderzoeker

Jolien Roedolf

Jolien is sinds 2023 onderzoeker bij het expertisecentrum Duurzaam Ondernemen en Digitale Innovatie. Zij is gepassioneerd door circulaire economie, is projectleider van INFINITEX en zal ook praktisch onderzoek doen rond circulaire businessmodellen.

Onderzoeker

Daiane Seibert

Daiane heeft een master in wiskunde en in artificiële intelligentie. Haar onderzoek focust op de toepassing van AI in maatschappelijk relevante context.

Onderzoeker

Jelle Van Camp

Jelle ondersteunt meerdere onderzoeksprojecten bij de technische en financiële haalbaarheid van innovaties, met een focus op ROI en nieuwe verdienmodellen. Daarnaast gaat zijn interesse uit naar duurzaamheid en circulariteit in het bijzonder.

Onderzoeker

Hanne Vanmarsenille

Binnen de onderzoekslijn Circulair ondernemen is Hanne als onderzoeker verbonden bij het E6 project. Haar focus ligt op het opzetten van lokale samenwerkingen voor het verlengen van de levensduur van elektrische en elektronische apparaten.