Ga naar de hoofdinhoud

Assessment & interventie

Project

Fit-voor-lezen

Geef kleuters een goede leesstart

Met het project 'Fit-voor-Lezen' zetten we in op de preventie van leesproblemen vanaf de kleuterschool. We sensibiliseren en informeren leraren, logopedisten, ouders en leesbevorderaars, zodat ze de risicolezer beter kunnen identificeren en opvangen. We ontwikkelden een sensibiliseringspakket bestaande uit een campagneposter, een checklist van risicosignalen en een website met meer informatie en tips. Via een systematisch literatuuronderzoek gingen we op zoek naar evidence based aanbevelingen met betrekking tot interventie bij risicolezers. We werkten aan een toegankelijk overzicht van deze aanbevelingen en bespraken bestaande didactische materialen die bij de preventie van leesproblemen kunnen ingezet worden.

Datum

Van tot

Bekijk de projectwebsite

Alle kleuters fit voor lezen

Kleuterleraren besteden de laatste jaren steeds meer aandacht aan een goede voorbereiding op lezen. De kern van die voorbereiding zit in het nieuwsgierig maken van kinderen naar klanken, letters, verhalen en boekjes. Kleuters kunnen veel zelf ontdekken, maar nog veel meer als we er expliciet en doordacht materialen en kansen voor aanbieden. In de praktijk zijn daarvan veel mooie voorbeelden. Kleutermethodes werken bovendien recente inzichten concreet en betekenisvol uit. Ook voor de thuisomgeving zijn er veel mooie initiatieven. De website Fit-voor-Lezen kan daarnaast een opfrissing betekenen van factoren en aanpakken die belangrijk zijn voor elke kleuter. Door de signalen en aanbevelingen na te gaan, verlies je bij de voorbereiding op lezen niets uit het oog. 

Kleuters met een risico op latere leesproblemen

In het begin van het eerste leerjaar gaat alles heel snel. Sommige kinderen geraken al van bij de start van het leesonderwijs achterop en verliezen dan al hun leesmotivatie. In de kleuterschool kunnen we merken voor wie de leesstart mogelijk moeilijker zal verlopen. Door hen tijdig te signaleren en op te vangen, kunnen we hen extra voorbereiden op een zo vlot mogelijke leesstart. Als leraar, logopedist, ouder of leesbevorderaar kan je daarbij een belangrijke rol spelen. De website Fit-voor-Lezen biedt je daarom informatie en tips over belangrijke signalen en aanbevelingen.

Onderzoekers 

Marjolein Noé

Marjolein is voormalig onderzoeker van de onderzoeksgroep Mens & Welzijn en was de drijvende kracht achter het project Fit Voor Lezen. Vandaag is ze beleidsmedewerker van de opleidingsunit Mens & Welzijn.

Onderzoeker

Astrid Geudens

Astrid Geudens (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij is expert in taal- en leesdidactiek en probeert actief een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Onderzoeker

Eline Van Kerckhove

Eline Van Kerckhove is voormalig onderzoeker van de onderzoeksgroep Mens & Welzijn. Momenteel is ze docent aan de opleiding Logopedie en Audiologie.

Onderzoeker

Heleen Leysen

Heleen Leysen (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Zij heeft expertise op het vlak van taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen.

Onderzoeker

Joke Simons

Joke Simons (PhD) is sinds 2005 docent-onderzoeker de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Zij werkte mee aan diverse projecten rond interculturaliteit en diversiteit, meertaligheid, Fit-voor-Lezen, Fit-voor-Rekenen, LABO-werking.

Gerelateerde onderzoekslijnen