Ga naar de hoofdinhoud

Assessment & interventie

Project

Creëren van gelijke onderwijskansen met behulp van academische taal

In dit driejarig project hebben we een lesprogramma ontwikkeld gericht op het verbeteren van de academische woordenschat van leerlingen uit minder bevoordeelde omstandigheden. Met als uiteindelijk doel deze leerlingen gelijke onderwijskansen te geven.

Datum

Van tot

Leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond, zoals een lage sociaal-economische status of een andere moedertaal dan het Nederlands, nemen niet altijd deel aan het schoolniveau dat in overeenstemming is met hun potentieel. Het project ‘Creating equal opportunities at school: Empowering pupils from less-advantaged backgrounds through teaching academic language’, gefinancierd vanuit Erasmus+, ondersteunt bij het overbruggen van het verschil tussen huidig schoolniveau en het cognitieve talent van kinderen door middel van het aanleren van academisch Nederlandse taal.

De CEOS manual, de woordenlijst, het lesprogramma, het onderzoeksrapport en andere publicaties vind je hier.

Onderzoeker

Onderzoeker

Marlies Tierens

Marlies Tierens (PhD) is onderzoeker in de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Ze heeft expertise in intelligentiemeting, cognitieve (hoog)begaafdheid, testontwikkeling en adaptatie.

Gerelateerde onderzoekslijnen