Ga naar de hoofdinhoud

Grensoverschrijdend gedrag

Project

GeSTHO

Met het GeSTHO-project trachten we grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van studenten binnen het hoger onderwijs in kaart te brengen. Dit kan uiteindelijk dienen tot het ontwikkelen van een evidence-based preventiebeleid.

Datum

Van tot

Grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van studenten in het hoger onderwijs in kaart brengen

Het hoger onderwijs biedt jongvolwassenen mogelijkheden om zich op vele vlakken te ontplooien (intellectueel, persoonlijk, professioneel, sociaal ‚Ķ). Om deze zelfontplooiing optimaal te stimuleren, is een veilig leef- en leerklimaat voor studenten noodzakelijk. De laatste jaren toonden verschillende getuigenissen aan dat ‚Äėeen veilig klimaat‚Äô binnen diverse contexten bedreigd wordt door grensoverschrijdend gedrag. Denk daarbij aan meldingen uit de sportwereld, de cultuursector en het uitgaansleven. Ook uit het hoger onderwijs komen meer recent meldingen van machtsmisbruik en andere wantoestanden. Dit onderzoek ontwikkelt een instrument om een adequaat zicht te krijgen op de omvang van het probleem.

Doelstelling 

In dit project wordt een valide en betrouwbare vragenlijst ontwikkeld voor verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van studenten in het hoger onderwijs. Naast fysiek, seksueel en psychisch grensoverschrijdend gedrag worden ook online vormen van grensoverschrijdend gedrag in kaart gebracht. De vragenlijst belicht volgende aspecten van grensoverschrijdend gedrag:

  • Prevalentie: hoe vaak komt het voor?
  • Slachtoffer- en plegerkenmerken: wie is vaker slachtoffer of pleger?
  • Impact: welke mentale impact brengt slachtofferschap met zich mee en wat is de impact op de studievoortgang?

  • Omstandergedrag: wie zijn de omstanders en wanneer grijpen ze (niet) in?

  • Perceptie: wat wordt wel of niet beschouwd als grensoverschrijdend gedrag?

 

Relevantie 

Door de problematiek in kaart te brengen en ook de link te leggen tussen slachtofferschap en studievoortgang, trachten we impact te cre√ęren die een verschil kan betekenen in de academische loopbaan van studenten. De ontwikkeling van een valide en betrouwbare vragenlijst is daartoe een eerste stap. Dit instrument kan uiteindelijk ten dienste staan van een evidence-based preventiebeleid om grensoverschrijdend gedrag binnen het hoger onderwijs zoveel mogelijk te voorkomen en in te perken.

Medewerkers

Onderzoeker

Mieke Decuyper

Mieke Decuyper (PhD) is  docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat.  Haar expertise ligt in persoonlijkheidsdiagnostiek en het ontwikkelen en normeren van psychodiagnostische instrumenten. 

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle is een onderzoeker bij  de onderzoekslijn Veilig leef- en sportklimaat, onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als criminoloog werkt zij mee aan onderzoek naar  grensoverschrijdend gedrag in de sport en het hoger onderwijs.

Gerelateerde onderzoekslijnen