Ga naar de hoofdinhoud
Geld en gedrag

Groepshulpverlening

In groep budgetteringsvaardigheden versterken

Groepshulpverlening: in groep budgetteringsvaardigheden versterken

Datum

Van tot

Samen sterk 

Om schuldenvrij te kunnen zijn én te kunnen blijven en dus financieel redzaam te zijn, spelen drie voorwaarden een belangrijke rol: over een menswaardig inkomen beschikken, de juiste financiële vaardigheden hebben en een gezond financieel gedrag vertonen. Het versterken van financiële vaardigheden en het ondersteunen van gedragsverandering met het oog op die financiële redzaamheid vormen dan ook een grote uitdaging voor hulpverleners. 

​In een eerdere studie naar de werking en organisatie van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling (2011) stelden we vast competentieversterkende hulpverlening vier succesfactoren kent. Naast krachtengericht werken, een integrale aanpak en aandacht voor preventie en nazorg is dat ook groepsgerichte hulpverlening. Uit diezelfde studie bleek ook dat in 2011 slechts 16% van de erkende instellingen voor schuldbemiddeling groepswerking aanbood. 

Groepshulpverlening is nochtans een uiterst waardevolle aanvulling op individuele hulpverlening. De meerwaarde van groepshulpverlening zit voor de deelnemers in het versterken van hun sociaal, economisch en cultureel kapitaal, en voor de organisaties in een kwaliteitsvol hulpverleningsaanbod met een meer effectieve en efficiënte inzet van de middelen. Groepshulpverlening werkt doorgaans immers kosten- en tijdsbesparend. 

Resultaat 

Dit project ontwikkelde een onderbouwde methodiek van groepshulpverlening waarmee budgetteringsvaardigheden versterkt kunnen worden. Hiervoor gingen we evidencebased en practicebased te werk. Het onderzoeksproject zocht naar een op evidentie gebaseerde methodiek om de prangende nood aan groepsgerichte budget- en schuldhulpverlening op te vangen voor gezinnen met een (verhoogd risico op) overmatige schuldenlast.  

Via een (inter)nationale literatuurreview brachten we eerst sleutelfactoren voor kwaliteitsvolle en effectieve groepshulpverlening in kaart. Via focusgroepen toetsten we deze factoren vervolgens af bij hulpverleners, (ex-)cliënten en bij ervaringsdragers. Deze bevindingen vormden de fundamenten voor het draaiboek 'Omdat je geld telt!'. In een pilootstudie werd het protocol geïmplementeerd in drie OCMW's en via pre- en postmetingen geëvalueerd. Meer weten? Lees ons artikel in het Journal of Consumer Affairs.

Groepswerk maakt het verschil bij schulden

Download het eindrapport.

download icoon
Omdat je geld telt.pdf
.pdf
Download

Onderzoeker

Onderzoeker

Nele Peeters

Dr. in de sociale wetenschappen. Trekker van de lijn Geld & Gedrag. Geboeid door financiële redzaamheid en budget- en schuldhulpverlening.