Ga naar de hoofdinhoud

Samen professionaliseren

Door samen te professionaliseren, ontstaat er een brede gedragen kennisbasis (en een gemeenschappelijk begrippenkader). Dat leidt niet alleen tot verbetering van de onderwijskwaliteit, maar ook tot een betere afstemming tussen wat we als lerarenopleiding en partnerschool verwachten van onze studenten.

Dit bieden we onze partnerscholen

Dit vragen we van onze partnerscholen

Vanuit een volwaardig partnerschap vragen we van de scholen een specifiek engagement. Dit bestaat uit:

  • Deelname aan (1) de masterclasses, (2) het Klaar voor de Klas-event en (3) het overlegplatform, en de terugkoppeling van de inhoud en inzichten binnen je school zijn een voorwaarde om partner te kunnen zijn.
  • Het gebruik van de audiovisuele bibliotheek (4) en het bijkomende professionaliseringsaanbod binnen je school (5), worden aangeraden.

Samen opleiden

Leren lesgeven in een echte klascontext wordt zowel in de literatuur als in rapporten over lerarenopleidingen erkend als cruciaal onderdeel van de opleiding. Deze praktijkoefening wordt door zowel studenten als door de ervaren leraren in de klas als bijzonder waardevol ervaren. We willen onze studenten de kans bieden om het geleerde in te oefenen in een kwalitatieve leeromgeving. Als partnerschool en lerarenopleiding bundelen we de krachten en kennis om samen nieuwe startbekwame leraren van de toekomst op te leiden.

Dit bieden we onze partnerscholen

Dit vragen we van onze partnerscholen

We verwachten dat het team mee geïnformeerd wordt over het traject van Klaar voor de klas. Dit is essentieel om de impact van Klaar voor de Klas te maximaliseren, te komen tot een gedeelde taal, de praktische toepassing van ideeën te bevorderen en onze cultuur van samenwerking en continu leren te blijven stimuleren.

Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de mentoren. We verwachten een positieve houding ten aanzien van de aangeleerde effectieve aanpakken en wetenschappelijke inzichten eigen aan Klaar voor de Klas. We willen mentoren dan ook warm aanmoedigen om deel te nemen aan het professionaliseringsaanbod van Klaar voor de Klas.
De lerarenopleiding zorgt voor een heldere communicatie en ondersteuning, onder meer via stagebezoeken, het partnerevent en het overlegplatform.

checkered

Je interesse kenbaar maken

Ik word partnerschool