Ga naar de hoofdinhoud
Project

PASSION-HF

Pati√ęnten met hartfalen nemen de regie in handen met hulp van een virtuele arts

Patient self-care using eHealth in chronic Heart Failure

Datum

Van tot

Supported by

Interreg North-West Europe
Provincie Antwerpen

Bekijk de projectwebsite

Wat

PASSION-HF wil het¬†huidige zorgsysteem rond hartfalen veranderen. Daarom ontwerpen betrouwbare experts binnen het project een¬†doctor-at-home¬†app die de pati√ęnt 24/7 persoonlijk begeleidt. Met die virtuele arts kunnen pati√ęnten met hartfalen hun zorg in eigen handen nemen.

Het Europese Interreg NWE project staat onder leiding van het Academisch ziekenhuis Maastricht en ontwikkelt samen met Mobilab & Care en zeven andere klinische en technologische internationale partners een zelflerende en ondersteunende e-coach.

Illustratie dokter gesm en pati√ęnt met hartfalen

DoctorME in de strijd tegen hartfalen

Doel

Het doel is om het huidige systeem in de zorg rond hartfalen om te gooien. Tot nu toe wordt er altijd reactief gehandeld: de pati√ęnt voelt zich niet goed, gaat naar het ziekenhuis en laat zich daar behandelen. Met de doctor-at-home app zal er¬†niet reactief, maar preventief¬†gewerkt kunnen worden. De virtuele arts staat altijd klaar, houdt alle info bij en kan op die manier erger voorkomen. De pati√ęnt krijgt met de app ook zijn eigen zorg mee in handen en wordt steeds persoonlijk begeleid. Bovendien wil PASSION-HF ervoor zorgen dat¬†zorg voor pati√ęnten met hartfalen kwalitatief hoog blijft¬†en is volledig gebouwd op wetenschappelijke evidentie.

Passion app

Relevantie

Hartfalen zijn een van de meest voorkomende chronische ziektes in Noord-West Europa. Vandaag lijden meer dan 3,6 miljoen mensen binnen dat gebied aan hartfalen en in 2025 zullen dat er meer dan 5 miljoen zijn door de vergrijzing.

Het probleem is dat zorg voor een pati√ęnt met hartfalen erg veel kost en dat die zorg momenteel enkel verleend wordt door professionals. Door het stijgende aantal hartfalenpati√ęnten zal die¬†kost alleen maar oplopen en zullen de zorgverleners het aantal pati√ęnten niet meer aankunnen. Om kwalitatieve zorg voor deze chronische ziekte te kunnen garanderen, moet er dus een verandering komen in het huidige zorgsysteem en dat wil PASSION-HF mee verwezenlijken.

De¬†pati√ęnten zelf mee¬†laten instaan voor hun zorg zou een oplossing kunnen zijn, maar die mogelijkheid wordt momenteel nog onvoldoende ondersteund. De huidige eHealth-applicaties vervangen de zorg niet, staan op zichzelf of zijn slechts extraatjes. De app van PASSION-HF is daar heel anders in: de app zal pati√ęnten 24/7 bijstaan in hun zelfzorg en het nemen van beslissingen ondersteunen.

Het gaat hier niet om een simpele app, maar om een¬†op onderzoek gebaseerde, betrouwbare¬† virtuele¬†arts die constant ge√ęvalueerd en aangepast wordt door zowel medische als technische experts. De app is gebaseerd op¬†artifici√ęle intelligentie¬†waardoor het dus leert van elke situatie en zich steeds aanpast aan de noden van de pati√ęnt. Toch werd er ook ingezet op aantrekkelijkheid waardoor pati√ęnten gemotiveerd zijn om de virtuele arts te raadplegen. Wanneer de virtuele arts het nodig acht, kan hij of zij de pati√ęnt doorverwijzen naar een fysieke arts.

De doctor-at-home app zal de zorgkosten drukken zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg van de hartfalenpati√ęnt.

Onze rol

In samenwerking met de andere technische partners zorgt Mobilab & Care voor het vastleggen van de functionele krijtlijnen van het platform en de uitwerking van de technische architectuur of infrastructuur. Daarnaast neemt Mobilab & Care als platform-architect de coördinatie van de verschillende systeem-integratoren op zich, waarbij de uitbouw van het platform. In de rol van business process analist werkt M&C actief mee aan de implementatie van verschillende beslissingsmodellen als onderdeel van het computergestuurd klinische denken en beslissen. Mobilab & Care is bovendien verantwoordelijk voor de grafische en functionele vormgeving naar de zorgverlener toe. Verder coördineert Mobilab & Care de communicatie voor het project.

Toekomst

Het maken van een communicatiestrategie leidde al tot een website en een aantal publicaties. Op vlak van techniek werd er gekozen voor een¬†decision support system. Mobilab & Care nam het initiatief om daarvoor de architectuur te ontwerpen. Tegelijkertijd werd er ook al een proces opgezet om alle beschikbare wetenschappelijke onderbouwde richtlijnen voor medicatie om te zetten naar een computergestuurd denkend systeem. Dat vormt de motor van het systeem ter ondersteuning van de cardioloog en de pati√ęnt.

Momenteel wordt er een eerste testproduct ontwikkeld dat in een volgende fase in een klinische internationale studie getest zal worden.

Publicaties

Ski CF, Zippel-Schultz B, De Maesschalck L, Hoedemakers T, Schuett K, Thompson DR, Brunner La-Rocca H-P. COVID-19 shapes the future for management of patients with chronic cardiac conditions DIGITAL HEALTH 7:3 pages Article number ARTN 2055207621991711 01 Feb 2021 (Journal article) 

Baldewijns K, Boyne J, Rhode C, De Maesschalck L, Devill√© A, Brandenburg V, Bektas S, Brunner-la-Rocca H-P.¬†Heart Failure education: patients and professionals point of view. A substudy of the INTERACT-in-HF study¬†Heart Failure 2020, Barcelona Spain, 23 May 2020 ‚Äď 26 May 2020.¬†European Journal Of Heart Failure. Wiley. 15 Jun 2020 (Conference Proceeding)

Barrett M, Boyne J, Brandts J, Brunner-La Rocca H-P, De Maesschalck L, De Wit K, Dixon L, Eurlings C, Fitzsimons D, Golubnitschaja O, et al. Artificial intelligence supported patient self-care in chronic heart failure: a paradigm shift from reactive to predictive, preventive and personalised care EPMA JOURNAL 10(4):445-464 22 Nov 2019 (Journal article) 

Onderzoekers

Onderzoeksmanager

Lieven De Maesschalck

Innovatiemanager voor het team, gedreven door de eindgebruiker met als doel om impact te cre√ęren op het raakvlak van technologie en welzijn.

Onderzoeker

Karolien Baldewijns

Betrokken onderzoeker die graag nieuwe paden verkent en een passie heeft voor empowerment.

Onderzoeker

Kurt De Wit

dots

Meer info over DoctorME vind je hier.

Info voor zorgpersoneel en pati√ęnten

Partners