Ga naar de hoofdinhoud
ADVIES EN CONTRACTONDERZOEK

PIOEN – innovatieve, interdisciplinaire eerstelijnspraktijk in Vorselaar

Burgerparticipatie bij gezondheidspreventie

In de dorpskern van Vorselaar is op 1 oktober '22 de nieuwe en innovatieve interdisciplinaire eerstelijnspraktijk PIOEN opgericht. PIOEN wordt uitgebouwd tot een toekomstgerichte, gezondheidsvaardige eerstelijnsorganisatie die sterk inzet op samenwerking met lokale zorgprofessionals en preventie. De noden en wensen van de lokale burgers en professionals bepalen hoe PIOEN er uitziet en welke activiteiten op vlak van gezondheidspreventie worden ingevoerd. 

Datum

Van tot

Supported by

KBS

Bekijk de projectwebsite

Wat is PIOEN?

De lokale gezondheidszorg in de gemeente Vorselaar staat al geruime tijd ernstig onder druk door een pensioneringsgolf van een hele generatie zorgprofessionals (huisartsen, tandartsen, …). Inwoners gaan noodgedwongen op zoek naar alternatieven in de ruime regio of stellen essentiële zorgen uit. Het lokaal bestuur van Vorselaar wil het zorgaanbod in de gemeente opnieuw versterken op een toekomstgerichte en innovatieve manier: meer preventieve zorg, meer samenwerking en in verbinding met de welzijnszorg op de eerste lijn. 

Op 1 oktober 2022 opende in dit kader het Gezondheidshuis PIOEN, een nieuwe interdisciplinaire eerstelijnspraktijk in Vorselaar. PIOEN staat voor Preventief, Interdisciplinair, Open, Eerstelijns, Netwerk. De gemeente Vorselaar onderzoekt in samenwerking met zorgproeftuin LiCalab de noden, verwachtingen en wensen van de burger om van PIOEN een volwaardige en gezondheidsvaardige organisatie te maken en om Vorselaar uit te bouwen tot een gemeente die nog sterker inzet op preventieve gezondheid.  

De rol van LiCalab

LiCalab is verantwoordelijk voor:

 • Algemene gezondheidsbevraging bij de volwassen populatie in Vorselaar
 • Co-creatiesessies over gezondheidsnoden en verwachtingen gezondheidshuis PIOEN
  1) burgers
  2) zorgprofessionals 
  3) kwetsbare groepen 
 • Co-creatiesessies met kwetsbare burgers en personen met beperktere gezondheidsvaardigheden over het thema gezondheidspreventie
 • Trainingen vrijwilligers en medewerkers PIOEN: het gebruik van het BIBOPP-platform
 • Trainingen lokale zorgprofessionals: gezondheidsvaardigheden 
  1) Schriftelijke communicatie 
  2) mondelinge communicatie
 • Bevraging over gezondheid, levensstijl en preventie 
   

Onze projectpartners

 • Lokaal bestuur Vorselaar
 • Lokaal dienstencentrum (LDC) Sprankel!
 • Welzijnsschakel 't Kiertje

Gerelateerde onderzoekslijnen