Ga naar de hoofdinhoud

Assessment & interventie

Project

Vragenlijst intellectuele status

Het in kaart brengen van iemands cognitief functioneren is een belangrijke eerste stap in de behandeling van mensen met opgelopen hersenbeschadiging

De grote uitdaging bij dit soort onderzoek is om de cognitieve domeinen te identificeren waar de patiënt op achteruit gegaan is. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om een individueel aangepast behandelingsprogramma op te stellen. Om een goede inschatting te kunnen maken van iemands achteruitgang, is het belangrijk om een idee te hebben van iemands functioneren voordat het hersenletsel opgelopen werd (dit is het premorbide functioneren). Het is immers mogelijk dat iemand met een hersenletsel een gemiddelde score haalt in vergelijking met een gezonde steekproef, maar dat deze score toch een verminderde prestatie reflecteert in vergelijking met zijnhet premorbide functioneren.

Datum

Van tot

Supported by

In de klinische praktijk zijn zelden resultaten beschikbaar van onderzoeken die plaats gevonden hebben voor de aanvang van het letsel. Om die reden moet het premorbide functioneren vaak geschat worden.

Hiervoor zijn er verschillende methoden ontwikkeld (zie Lezak, 2004 voor een overzicht).
Een populair instrument in Vlaanderen is de “Nederlandse Leestest voor Volwassenen” (NLV; Schmand, Lindeboom & Van Harskamp, 1992) waarbij de patiënt gevraagd wordt om een lijst van onregelmatig gespelde woorden te lezen. Waar de originele testhandleiding een sterke correlatie met het verbale IQ rapporteert, heeft een recente validiteitsstudie aangetoond dat dit instrument niet meer geschikt is om het premorbide intelligentieniveau in kaart te brengen.

De prestaties van een gezonde steekproef op de NLV correleren immers ruim onvoldoende met de verschillende IQ-indexen van de WAIS-IV (Hermans &, van Dijck, in preparatie). In de klinische neuropsychologische praktijk is hierdoor de dringende vraag ontstaan naar een nieuw diagnostisch instrument om deze belangrijke cognitieve maatstaf weer betrouwbaar in kaart te kunnen brengen.

Onderzoekers 

Onderzoeker

Noortje Hermans

Noortje Hermans (MSc) neemt als Neuro- en Revalidatiepsychologe binnen de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, neuropsychologische diagnostische instrumenten onder de loep.

Onderzoeker

Jean-Philippe Van Dijck

Jean-Philippe van Dijck (PhD) is sinds 2016 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Hij heeft expertise op vlak van cognitieve vaardigheden, wiskundige vaardigheden en cognitieve neuropsychologie. 

Gerelateerde onderzoekslijnen