Ga naar de hoofdinhoud
Project

Werken met een hersenletsel

Duurzaam (terug) aan het werk bevorderen

Met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) terug werken is niet evident. 

Datum

Van tot

Supported by

ESF Vlaanderen

Wat

In dit project willen we mensen met een hersenletsel en hun omgeving concrete kapstokken geven om werk (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden. We beantwoorden concrete vragen vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen:

 • Ik ben een persoon met een hersenletsel: hier vind je informatie voor de persoon zelf, iemand die werkt of werk zoekt met een hersenletsel, en de naasten.
 • Ik ben werkactor: hier vind je informatie voor jobcoaches en werkbemiddelaars die de persoon ondersteunen.
 • Ik ben werkgever: hier vind je informatie voor werkgevers, HR en leidinggevenden die de persoon ondersteunen op de werkvloer.
 • Ik ben zorgactor: hier vind je informatie voor zorgprofessionals die de persoon ondersteunen tijdens het hersteltraject.

Doel

Om meer mensen met een hersenletsel duurzaam te ondersteunen bij werk hebben we drie doelen

 1. We werkten een draaiboek uit voor arbeidsgerichte revalidatie in Vlaamse zorginstellingen. Dit draaiboek is gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur, praktische ervaringen van zorgprofessionals ervaren met arbeidsgerichte revalidatie en praktische ervaringen van mensen met een hersenletsel zelf.
 2. We versterken de communicatie tussen de betrokkenen. Zo willen we de samenwerking tussen de persoon zelf, bemiddelaars werk (werkactor), mensen op de werkvloer (werkgever) en het behandelteam (zorgactor) optimaliseren.
 3. We formuleerden zinvolle adviezen voor het beleid.

 

Relevantie

De federale en Vlaamse overheid zetten al enkele jaren in op het re-integreren van werknemers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld na een hersenletsel.

Door onzichtbare beperkingen blijft het voor personen met een hersenletsel tot op vandaag een uitdaging om (terug) in te stromen in de arbeidsmarkt en daar ook te blijven. Uit onderzoek blijkt dat slechts 40% van de beroepsactieve personen met hersenletsel (terug) gaat werken.

Daarnaast is de instroom van personen met hersenletsel vaak slechts tijdelijk. Daar willen we met dit project verandering in brengen. 

Partners: stuurgroep

vanuit Thomas More hogeschool, expertisecentrum Zorg en Welzijn coördineerde Dorien Vandenborre het project.

Andere projectpartners namen actief deel aan de stuurgroep:

 • Tessa Delien en Siham Boukhlal, Thomas More hogeschool
 • Katrien Vermeulen en dr. Kristine Oostra, Revalidatiecentrum UZ Gent
 • Heidi Tanghe, Lia Le Roy en Carolien De Prycker, Hersenletsel Liga vzw
 • Saskia Poelmans en Stephanie Kyndt, SBS Skill Builders¬†
Partners Werken met hersenletsel - leden stuurgroep

Partners: adviesgroep

De eindprojecten van dit project zijn gerealiseerd in co-creatie met volgende nationale projectpartners: 

 • zorgactoren¬†ervaren met arbeidsgerichte revalidatie: Jessa ziekenhuis, Revalidatiecentrum Pellenberg UZ Leuven, ReviNAH
 • werkactoren: VDAB, GTB en Emino
 • overheid: RIZIV en Departement Werk en Sociale economie¬†

Partners: transnationale groep

Vier Europese zorginstellingen ervaren met arbeidsgerichte revalidatie participeerden actief in het project:  

 • Heliomare (Nederland)
 • Quest (Ierland)
 • CRPG (Portugal)
 • URI-Soca (Sloveni√ę)¬†

Nieuwsbrieven

Onderzoekers

Coördinator Onderzoekslijn

Dorien Vandenborre

Dorien Vandenborre (PhD) is sinds 2015 docent-onderzoeker bij het expertisecentrum Mens en Welzijn. Zij heeft expertise op vlak van neurogene communicatiestoornissen en kwalitatief onderzoek (diepte-interviews).

Onderzoeker

Tessa Delien

Onderzoeker en ergotherapeut die streeft naar inclusie en participatie van personen met een beperking. Iedereen heeft het recht om ten volle deel te nemen aan onze maatschappij.