Ga naar de hoofdinhoud

Psychologie en technologie

Project

Digital Mental Health

Het gebruik van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg kreeg door de Coronacrisis een onverwachte en abrupte boost. In het bijzonder beeldbellen werd massaal toegepast, in een sector die voordien uiterst terughoudend keek naar technologische toepassingen. De omslag bracht frustraties en hiaten aan het licht, maar biedt ook potentieel. Veel hulpverleners exploreren bij mondjesmaat verschillende vormen van technologie, al stellen ze daar wel bij vast dat gewenste toepassingen vaak nog ontbreken of dat het inzetten van toepassingen binnen een Vlaamse context vaak (letterlijk en figuurlijk) vertaalwerk vereist.

Datum

Van tot

Supported by

Onderwijs Vlaanderen (PWO)

Binnen de onderzoekslijn Psychologie en Technologie is al uitgebreide expertise opgebouwd rond de mogelijkheden die technologie biedt en de methodieken waarmee die optimaal kunnen worden benut. In het kader van dit PWO-project worden concrete praktijktoepassingen op zowel korte als middellange termijn opgezet. Enerzijds kunnen we daarbij meteen gebruik maken van onze aanwezige expertise, maar de verschillende activiteiten die worden opgezet met academische en werkveldpartners hebben anderzijds ook als doel om de theoretische onderbouwing en algemene evidentie van deze benaderingen verder te onderzoek, om zo de Vlaamse sectoren van welzijn en geestelijke gezondheid technologische toepassingen beter te laten benutten.

Ā 

Doelstelling

De diversiteit aan technologievormen vertaalt zich in verschillende onderzoekslijnen, meerbepaald

1. de implementatie en uptake van 2 online toepassingen (mPath & FamilieLink) in de praktijk.
2. de onderbouwing van de relevantie en toegevoegde waarde voor wearables buiten gecontroleerde labsettings.
3. de optimalisatie van het gebruiksgemak en de onderbouwing van de evidentie te voor opkomende immersieve technologieƫn.
4. het bestaande trainingsaanbod te optimaliseren door zowel een nieuw aanbod te ontwikkelen, als om een methodiek voor de evaluatie van trainingen uit te werken.

Onderzoekers

Onderzoeker

Sylvie Bernaerts

Sylvie Bernaerts (PhD) is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Haar expertise ligt in de inzet van immersieve technologie in de (geestelijke) gezondheidszorg.

Onderzoeker

Nele De Witte

Nele De Witte (PhD) isĀ onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze heeft expertise in onder andere wearables en XR.Ā Daarnaast is ze de wetenschappelijk coƶrdinator van LiCalab.

Onderzoeker

Eva Van Assche

Eva Van Assche (PhD) is docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Ze focust op hoe digitale toepassingen (bv. applicaties) bijdrage kunnen leveren aan de geestelijke gezondheidszorg.

Gerelateerde onderzoekslijnen