Ga naar de hoofdinhoud

Referentiebudgetten

Publicaties
2024
2023
 • Storms, B. (2023). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie: een financiële maatstaf voor het beoordelen van leefsituaties in functie van de menselijke waardigheid. In: Tijd voor Mensenrechten, maart 2023.
 • Cornelis, I., Dingemans, M., Frederickx, M., Peeters, N., Storms, B. (2023). Met REMI naar gelijkwaardige financiële hulpverlening. Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW-praktijk. Uitgeverij Politeia.
 • Cornelis, I., Dingemans, M., Frederickx, M., Peeters, N., Storms, B. (2023). Avec REDI vers une assistance financière équitable. Budgets de référence pour la participation sociale dans la pratique des CPAS. Editions Politeia.

 • Carrillo-Alvarez, E., Muñoz Martínez, J., Cussó-Parcerisas, I., Cornelis, I., Delanghe, H., Frederickx, M., Penne, T. & Storms, B., (2023), Towards cross-country comparable reference budgets in Europe. A methodological note on the development of food baskets. GROW (Blanquerna Universitat Ramon Llull, Barcelona), Centre of Expertise Budget and Financial Well-Being (Thomas More, Geel).
 • Storms, B., Cornelis, I., Delanghe, H., Frederickx, M., Penne, T., Carrillo-Alvarez, E., Cussó-Parcerisas, I., Bernát, A., Mäkinen, L., Muñoz Martínez, J. and Szivos, P. (2023), How can reference budgets contribute to the construction of social indicators to assess the adequacy of minimum income and the affordability of necessary goods and services? EuSocialCit Working Paper, January 2023. Doi: 10.5281/zenodo.7629202.
2022
2021
2020
2019
 • Carrillo-Álvarez E., Boeckx H., Penne T.Palma Linares I., Storms B.,  Goedemé T. (2019). A comparison of European countries FBDG in the light of their contribution to tackle diet-related health inequalities. European journal of public health / European Public Health Association [Utrecht] - ISSN 1464-360X, p. 1-7.

 • Carrillo-Álvarez, E.; Penne, T.; Boeckx, H.; Storms, B.; Goedemé, T. (2019). Food Reference Budgets as a Potential Policy Tool to Address Food Insecurity: Lessons Learned from a Pilot Study in 26 European Countries. Int. J. Environ. Res. Public Health 2019, 16, 32.
 • Frederickx, M., Peeters, N., Mertens, T., Storms, B. & Penne, T. (2019). Menswaardig leven met een minimuminkomen? Dossier over menswaardigheid, de doeltreffendheid van de Belgische minimuminkomens en de impact van sociale voordelen. Geel: CEBUD, Thomas More.
 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y.,  Van den Bosch, K. & Storms, B. (2019). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons from Reference Budgets. In: Cantillon,B., Goedemé,T and Hills, J. Decent incomes for all. Improving Policies in Europe. Oxford: Oxford University Press.
 • Penne, T., Cornelis, I., & Storms, B. (2019). All we need is…Reference Budgets as an EU Policy Indicator to Assess the Adequacy of Minimum Income Protection. Social Indicators Research, 1-23.

 • Penne, T., Hufkens, T., Goedemé, T., & Storms, B. (2019). To what extent do welfare states compensate for the cost of children? The joint impact of taxes, benefits and public goods and services. Journal of European Social Policy. https://doi.org/10.1177/0958928719868458.

 • Vanhille J., Goedemé T., Van Thielen L., Storms B., (2019). Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur. Brussel, Vlaamse Milieumaatschappij, 2019, 89 p.

2018
 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y.,  Van den Bosch, K. & Storms, B. (2018). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons from Reference Budgets. In: Cantillon,B., Goedemé,T and Hills, J. Improving Poverty Reduction in Europe. Oxford: Oxford University Press.

 • Penne, T., Hufkens, T., Goedemé, T., Storms, B. (2018). To what extent do welfare states compensate for the cost of children? A hypothetical household approach for policy evaluations. In: CSB Working Paper n°1811. University of Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy.

 • Storms, B. (2018). Over de ondoeltreffendheid van de bijstandsinkomens en hoe OCMW’s referentiebudgetten kunnen gebruiken als maatstaf om individuele leefsituaties te beoordelen in functie van de menselijke waardigheid. CEBUD-Working Paper n°1801.

 • Storms, B. & Van Thielen, L. (2018). REMI versterkt de bestuurskracht van Vlaamse OCMW's. VIEWZ - Visie en Expertise in Welzijn en Zorg. 3 (4). 26-29.

 • Vanhille, J., Goedemé, T. Van Thielen, L. & Storms, B. (2018). Implementatie van de betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur. Rapport voor de Vlaamse Milieumaatschappij. Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (Universiteit Antwerpen) en CEBUD (Thomas More).
 • Vanhille, J., Goedemé, T., Penne, T., Van Thielen, L., Storms, B. (2018). Measuring water affordability in developed economies. The added value of a needs-based approach. Journal of environmental management, 217, p.611-620. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.03.106.
2017
 • Bouwen, G. (2017). Vakantie zit in referentiebudget voor menswaardig bestaan. In gesprek met Nele Peeters. Voor Steunpunt Vakantieparticipatie.

 • Goedemé, T., Penne, T., Hufkens,T., Karakitsios, A., Bernát, A., Simonovits, B., Carillo Alvarez E.,Kanavitsa, E., Cussó Parcerisas,I., Riera Romaní, J., Mäkinen, L., Matsaganis, M., Arlotti, M., Kopasz, M., Szivós, P., Ritakallio,V.-M., Kazepov,Y.,  Van den Bosch, K. & Storms, B. (2017). What Does it Mean to Live on the Poverty Threshold? Lessons From Reference Budgets. In: CSB Working Paper n°1707. University of Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy.

 • Storms, B. (2017). Belgian Reference Budgets for adequate social participation and their use as a flexible benchmark to evaluate the adequacy of minimum income protection. Paper presented at the Espanet Conference, Lisbon: 14-9-2017.

2016
 • De Schutter, J., Storms, B. Penne, T. (2016). Hoeveel bedraagt de minimale kostprijs voor energie in Vlaanderen. In: Oosterlynck, S., Raeymaeckers, P., Delbeke, B., Ghys, T., Debruyne P. en Coene, J., Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2016. Blik op energiearmoede. Acco:Leuven, p.99-123.

 • De Schutter, J., Storms, B. (2016). Hoeveel kost energie minimaal? De ontwikkeling van een normatief energiebudget. Vlas-studies 31. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

 • Penne, T., Cussó Parcerisas, I., Mäkinen, L., Storms, B. & Goedemé, T.  (2016). Can reference budgets be used as poverty lines? ImPRovE Working Papers (pp. 36). Antwerp: Herman Deleeck Centre for Social Policy - University of Antwerp.
 • Penne, T., Cussó Parcerisas, I., Mäkinen, L., Storms, B. & Goedemé, T.  (2016). Can reference budgets be used as poverty lines? VLAS studie 30, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Storms, B., Van Mechelen, N. (2016). De doeltreffendheid van de bijstandsinkomens. In: Cantillon, B., Vandenbroucke, F., De Bie, M., De Wilde, M. (2016). 40 jaar sociale bijstand. Leuven: Acco.
 • Storms, B., Van Mechelen, N. (2016). De doeltreffendheid van de bijstandsinkomens. In: Cantillon, B., Vandenbroucke, F., De Bie, M., De Wilde, M. (red.) (2016). 40 jaar sociale bijstand. Leuven: Acco, p. 65-83.
 • Storms, B., Van Thielen, L., Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie als benchmark voor het beoordelen van de adequaatheid van de minimuminkomensbescherming. In: Actueel, informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Jaargang 17, nr. 3 – Juli 2016.
 • Van den Bosch, K., Goedemé; K., Schuerman, N., Storms, B. (2016). Reference housing costs for adequate dwellings in ten European capital regions. In: Critical Housing Analysis, Volume 3 (2016), 1, p.1-9.
 • Storms, B., Van Thielen, L., Penne, T., Goedemé, T. (2016). Hoeveel inkomen is minimaal nodig? Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie. Samenvatting van:  Storms, B., Van Thielen, L., Penne, T., Goedemé, T. (red.). 2016. Brugge: De Keure (te verschijnen).
2015
 • Goedemé, T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2015). Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe. Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe. Contract no. VC/2013/0554. Brussels: European Commission. Contract no. VC/2013/0554, Brussels: European Commission. 104p.
 • Storms, B., Peeters, N. & Cornelis, I. (2015). Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie in de OCMW-praktijk: naar een meer uniforme en rechtvaardige uitvoering van het recht op maatschappelijke dienstverlening. In: Driessens, K., Sebrechts, L., Tirions, M. & Wouters, E.(eds). Een caleidoscoop van sociaal werk onderzoek. Leuven: Acco.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Is de minimuminkomensbescherming in ons land doeltreffender geworden sinds 2008? Wat leren we uit de geüpdatete referentiebudgetten? VLAS-studie 21, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Rondkomen met een minimum inkomen: hoe (on)mogelijk is dit? Studie naar de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming anno 2013. In: De gids op maatschappelijk gebied, 106(1). pp.18-24.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Les budgets de référence comme critère comparatif pour l’évaluation de l’efficacité de la protection des revenus minimums. Comment les revenus et les dépenses nécessaires ont-ils évolué durant la période 2008-2013 ? In: Revue Belge de Sécurité Sociale. pp. 485-506.
 • Storms, B., Penne, T., Vandelannoote, D. & Van Thielen, L. (2015). Referentiebudgetten als benchmark voor het beoordelen van de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming. Hoe evolueerden inkomens en noodzakelijke uitgaven in de periode 2008-2013. In: Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid. pp. 497-515.
 • Vanhille, J., Penne, T., Van Thielen, L., Schuerman, N., Storms, B. & Goedemé, T. (2015) Naar een betaalbaarheidstoets voor de integrale waterfactuur in Vlaanderen. Een studie in opdracht van de VMM (VMM/AENT/2015/05). Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid – Herman Deleeck, Geel: CEBUD, Thomas More.
2014
 • Bogaerts, K., Hufkens, T., Storms, B. & Verbist, G. (2014). De sociale doelmatigheid van financiële tegemoetkomingen voor studenten: kostendekking en verdelingsanalyse van studietoelagen, kinderbijslagen en fiscale voordelen. Flemosi Discussion Paper, 31.

 • Devuyst, K., Storms, B. & Penne, T. (2014) Methodologische keuzes bij de ontwikkeling van referentiebudgetten. Welke rol voor focusgroepen? VLAS-studies, 19. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.

 • Hufkens, T., Bogaerts, K., Storms, B. & Verbist, G. (2014). Nog altijd zijn er obstakels. Het effect van financiële tegemoetkomingen op de onderwijsdeelname in Vlaanderen. In: Tijdschrift voor onderwijs en management, 21(5), pp. 32-39.

 • Mertens, T. & Storms, B. (2014). REMI: referentiebudgetten implementeren in de financiële hulpverlening van OCMW's. In: OCMW-visies, 129(2), pp. 19-20.
 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N. & Stockman, S. (2014). Pilot project for the development of a common methodology on reference budgets in Europe: review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level. Brussels: European Commission.
 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K., Penne, T., Schuerman, N. & Stockman, S. (2014). Review of current state of play on reference budget practices at national, regional, and local level. report. Employment, social affairs and social inclusion. Brussels: European Commission.
 • Storms, B., Peeters, N. & Cornelis, I. (2014). Referentiebudgetten in de OCMW-praktijk. Maatschappelijke dienstverlening gestroomlijnd. In: Alert, 40(2), pp. 44-52.
 • Storms, B., Kurcharczyk, M., Leydet,L., McKinney, C. & Perek-Bialas, J. (2014). What should an adequate old‐age income entail to live in dignity? Learnings from France, Ireland and Poland. Thematic report on adequacy of income in old age drafted on behalf of AGE Platform Europe/EMIN.
 • Storms, B., Penne, T. & Vandelannoote, D. (2014). De doeltreffendheid van minimum inkomensbescherming anno 2013. Wat leren referentiebudgetten? In: VLAS-Studies. Antwerpen: Universiteit Antwerpen (te verschijnen).
2013
 • Cornelis, I., Peeters, N. & Storms, B. (2013). OCMW-steun en menselijke waardigheid - Onderzoek naar de effectiviteit van het implementeren van REMI voor het berekenen van de aanvullende steun door Vlaamse OCMW’s. Geel: CEBUD, Thomas More.

 • Storms, B. (2013). Referentiebudgetten tonen de weg naar sociaal inclusieve samenleving. De gids op maatschappelijk gebied, 104(5), pp. 11-17.
 • Storms, B. & Cherenti, R. (2013). De aanpassingen van minimuminkomens aan de welvaart? Vaart iedereen even wel? In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2013 (pp. 161-179). Leuven: Acco.
 • Storms, B., & Cherenti, R. (2013). Les adaptations du revenu minimal au bien-être ? Pour tous ? In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013 (pp. 165-184). Leuven: Acco.
 • Storms, B., Goedemé, T., Van den Bosch, K. & Devuyst, K. (2013). Towards a common framework for developing cross-nationally comparable reference budgets in Europe. European Commision.
 • Storms, B., Peeters, N., Cornelis, I., Reynaert, J.-F., Thijs, P., & Nisen, L. (2013). Les budgets de reference en tant que mesure de l’efficacité de la protection sociale. Également testés sur la population. In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013 (pp. 271-291). Leuven: Acco.
 • Storms, B., Peeters, N., Cornelis, I., Reynaert, J.-F., Thijs, P., & Nisen, L. (2013). Ook getest op mensen. Referentiebudgetten als maatstaf voor de doeltreffendheid van de sociale bescherming. In Willy, L., Isabelle, P., Vranken, J. & Ronan Van, R. (Eds.), Armoede in België. Jaarboek 2013 (pp. 267-287). Leuven: Acco.
2012
2011
 • Storms, B., Goedemé, T. & Van den Bosch, K. (2011). Europese referentiebudgetten als antwoord op de belangrijkste uitdagingen voor armoedemeting. Tijdschrift voor sociologie, 32(3-4), pp. 470-496.

2010
 • Goedemé, T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Het socio-vitaal minimum. Update 2010. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 34(312), pp. 30-37.

 • Storms, B., Goedemé, T. & Van den Bosch, K. (2010). Het socio-vitaal minimum. CSB-berichten, 19(12/2010).

 • Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Budgetstandaard legt de lat voor menselijke waardigheid. Alert, 12(1), pp. 8-16.

 • Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Quel est le revenu minimum nécessaire pour une vie digne en Flandre? Les budgets minimaux et la protection du revenu minimal. Pensée Plurielle, (25), pp. 63-73.
 • Van Thielen, L., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Wat hebben 65-plussers nodig om menswaardig te kunnen leven? Een budgetstandaard voor ouderen. Tijdschrift voor Welzijnswerk, 35(313), pp. 5-16.
 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Onderzoek gefinancierd door Federaal Wetenschapsbeleid in opdracht van de POD MI. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid.
 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in België? Uitgebreide samenvatting. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid.
 • Van Thielen, L., Deflandre, D., Baldewijns, K., Boeckx, H., Leysens, G., Casman M.-T., Storms, B. & Van den Bosch, K. (2010). Minibudget. Quel est le revenu nécessaire pur une vie digne en Belgique? Résumé exécutif. Antwerpen: Centrum voor Sociaal Beleid.