Overslaan en naar de inhoud gaan
Project

InsectMobil

Mobiele installatie voor het kweken van insecten

Een brug tussen onderzoek en praktijk.

Datum

Van tot

Supported by

Het EFRO-project InsectMobil heeft als doel ondersteuning te bieden aan startende insectenkwekers. Momenteel blijft de drempel voor ge├»nteresseerden om effectief met insectenkweek te starten hoog, ondanks de reeds geleverde inspanningen. Er werd er reeds heel wat onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden en het potentieel van insectenkweek binnen de circulaire context. Echter beperkt dit onderzoek zich vaak tot resultaten op laboratoriumschaal, wat de implementatie van deze resultaten binnen de insectensector bemoeilijkt. Bovendien missen potenti├źle kwekers praktijkervaring met insecten en bedrijfsspecifieke data. Dit alles zorgt voor een groter risico voor het maken van de benodigde investeringen.

Een mobiele kweekinstallatie, bestaande uit meerdere modules, kan hierbij als katalysator fungeren. De InsectMobil wordt op bedrijven geplaatst zodat o.a. landbouwers en andere geïnteresseerden in de praktijk kunnen ondervinden hoe het is om met de insecten te werken. Hiermee doen ze enerzijds op een laagdrempelige manier de nodige kennis en ervaring op vanuit hun eigen specifieke context. Daarnaast is een dergelijke installatie een ideaal demo- en communicatie-instrument gericht op kennisoverdracht naar andere geïnteresseerden.

De mobiele kweekinstallatie is voorzien van de nodige sensoren om de emissies zoals ammoniak, CO2, methaan, fijn stof, etc. te meten. Deze gegevens bezorgen niet alleen onderzoekers en kwekers maar ook overheden relevante data uit praktijksituaties die enorm belangrijk zijn. Enerzijds om inschattingen te maken van de haalbaarheid van insectenkweek in een specifieke context. Anderzijds met het oog op het evalueren van vergunningsaanvragen en de implementatie van insectenkweek binnen een circulaire context.

InsectMobil richt zich op het kweken van meelwormen en zwarte soldatenvlieg.

Gerelateerde onderzoekslijnen