Ga naar de hoofdinhoud
INSECTENKWEEK

Meelworm

Tenebrio molitor

Meelwormen worden reeds geruime tijd gekweekt als voeder voor hobbydieren. Echter heeft onderzoek intussen het potentieel van dit insect bewezen als alternatieve proteïnebron voor voeding en diervoeder. De populariteit van dit insect heeft intussen geleid tot heel wat kennis en inzichten betreffende de productie en verwerking.

Een plaag of toch nuttig?

Meelwormen (Tenebrio molitor) zijn de larven van de meeltor, een zwarte kever met een gemiddelde grootte van 1 tot 2 cm. Dit insect behoort tot de familie van de zwartlijven (Tenebrionidae) en is globaal verspreid.

Oorspronkelijk werd dit insect aanzien als een plaag, daar hun natuurlijke voedergewoonten bestaan uit het consumeren van graanproducten in donkere opslagplaatsen. Daarnaast voedden ze zich ook met groenten, fruit en dierlijke producten. In het Westen wordt dit insect al geruime tijd gekweekt als voeder voor hobbydieren, bijvoorbeeld reptielen en insectenetende vogels. Inmiddels werd ook hun potentieel als levensmiddel en diervoeder bekend. Dit heeft geleid tot de goedkeuring van een Novel Food Dossier in de Europese Unie (verordening nr. 2015/2283). Concreet wil dit zeggen dat gedroogde en bevroren meelwormen alsook verwerkt tot meel verkocht mogen worden als levensmiddel op de Europese markt.

De levenscyclus

De meeltor is een holometabool insect en ondergaat dus 3 transformaties alvorens het volwassen stadium wordt bereikt: van ei naar larve, van larve naar pop en van pop naar adult. Na ongeveer 4 dagen zijn de kevers vruchtbaar en starten ze met het leggen van eitjes. Die eitjes zullen na ongeveer 8 dagen uitkomen. Een meeltor legt gemiddeld 200 ├á 300 eieren gedurende haar leven. Die eieren worden zowel in clusters gelegd als apart, maar ze zijn altijd ergens aan vast gehecht: idealiter een mogelijke voedselbron voor de nakomelingen. De eischaal bestaat dan ook uit een kleverige substantie. ÔÇőNa een leeftijd van 4 weken daalt de reproductiecapaciteit van de kevers.

De kweek

De productiefase (van ei tot volgroeide larve) duurt gemiddeld 10 weken. Dit is echter wel afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en het voeder (range 8 tot 12 weken). Geen enkel levensstadium van dit insect is afhankelijk van licht. De kevers hebben de mogelijkheid om te vliegen, maar doen dit zelden. Bijgevolg kunnen ze gehouden worden in open kweekbakken. Hou er wel rekening mee dat dit een kannibalistisch insect is: de mobiele stadia zoals kevers en larven kunnen de immobiele stadia zoals poppen en eieren beschadigen. Om die reden wordt het aangeraden om de verschillende levensstadia gescheiden te huisvesten, bijvoorbeeld in aparte kweekbakken. Doorgaans worden meelwormen gekweekt op bijproducten van graan (bijvoorbeeld tarwezemelen) en een vochtbron (bijvoorbeeld wortelen of andere groenten). Meelwormen gekweekt in condities van 27 ┬░C met een luchtvochtigheid van 60 % en op een voeder van tarwezemelen en wortelen, bereiken gemiddeld onderstaande resultaten (zie parameters).

Bekijk onze opleiding voor het kweken van dit insect

Download de gratis kweekhandleiding voor dit insect

In deze handleiding vind je alle basisinfo die je nodig hebt om een meelwormkweek op te starten.

meelwormen
Kweekhandleiding meelwormen
.pdf
Download

Parameters

┬▒2,3 gemiddelde voederconversie

droge stof/levend gewicht

±2 kg gemiddelde opbrengst

totale opbrengst aan volgroeide larven (levend gewicht) per 40x60 cm kweekbak

┬▒100 mg gemiddeld individueel eindgewicht

gemiddeld levend gewicht per volgroeide larve

┬▒85-100% gemiddelde overleving

±52% gemiddeld proteïnegehalte

droge stof basis

Leer hoe je zelf meelwormen kan kweken

Projecten

Experten

Researcher

Ann Wuyts

She now maintains the insect colonies in the Insect Pilot Plant and assists in research regarding insect optimisation and the use of by-products as insects feed.

Onderzoeker

Ann Wuyts

Ann onderhoudt de insectenkweek in de Insect Pilot Plant en helpt mee in het onderzoek naar productie-optimalisatie en het gebruik van nevenstromen in het teeltproces.