Ga naar de hoofdinhoud
ONDERZOEKSLIJN

Algenkweek

Naar een duurzame en economisch haalbare kweek van microalgen

Het Expertisecentrum Duurzame Biomassa en Chemie focust zich onder andere op het verbeteren van de teelt van microalgen en onderzoekt het potentieel van microalgen als een alternatieve, duurzame bron van biomassa voor diverse toepassingen.

contacteer ons

Brug van labo naar industrie

We onderzoeken de kweek van microalgen zowel op labo-als pilootschaal. Zo maken we de overgang van laboschaal naar industriële schaal gemakkelijker. Daarvoor hebben we vier pilootschaal kweekinstallaties, met een totaal volume van 4000 L. Deze reactors zijn voorzien van gespecialiseerde sensoren om praktijkgericht onderzoek mogelijk te maken. De reactoren zijn geïnstalleerd in een serre waar de klimaatsturing geautomatiseerd is.

Naar een duurzame kweek

Binnen ons expertisecentrum focussen we ook op het verduurzamen van de kweek van microalgen. Dat doen we door onder andere onderzoek te doen naar het produceren van microalgen op reststromen of door middel van mediumhergebruik. Daarnaast zetten we ook in op samenwerkingen met bedrijven om de commercialisatie van microalgen te stimuleren. We betrekken overheden hierbij om zo hindernissen in de wetgeving te overbruggen. Zo kunnen we het potentieel van microalgen beter benutten.

Enkele projecten rond microalgen

Introductie van ons onderzoek naar microalgen