Overslaan en naar de inhoud gaan
Project

Vigorous

Datum

Van tot

Supported by

Situering

De huidige populatie- en consumptiegroei zorgt voor een groeiende stijging in de vraag naar voedselproductie in de landbouw. Tegelijkertijd stijgt de bezorgdheid over de impact van diverse landbouwpraktijken op biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Omgaan met deze uitdagingen vereist een veelzijdige benadering, inclusief een geoptimaliseerd gebruik van nutriënten en een hogere tolerantie van gewassen tegen omgevingsstress. Hiertoe kunnen microalgbiostimulanten gebruikt worden als een innovatieve, bio-gebaseerde technologie om de landbouwopbrengst te verbeteren en gelijktijdig de ecologische voetafdruk van landbouw te verminderen.

Microalgen

Doelstelling

Echter, het beperkte wetenschappelijke draagvlak dat 1) microalg-biostimulanten doeltreffend de landbouwefficiëntie verhogen, inclusief een tekort aan kennis over de onderliggende werkingsmechanismen, en dat 2) microalg-biostimulanten geen risico’s met zich meebrengen voor de natuurlijke omgeving, belemmert de verdere ontwikkeling en vestiging van deze technologie.

Bovendien hangt het commercieel succes van microalg-biostimulanten af van een geoptimaliseerd kweekproces om een hoge opbrengst en een gestandaardiseerde samenstelling van
microalg-producten te verzekeren. Het VIGOROUS onderzoek consortium speelt in op deze hiaten om een op bewijs-gebaseerde toepassing van microalg-biostimulanten toe te laten en om een wetenschappelijk-onderlegde biostimulant industrie te ondersteunen die de landbouwproductie op een duurzame wijze en met een toegenomen weerbaarheid tegen klimaatsverandering kan intensiveren.

Partners

Gerelateerde onderzoekslijnen