Ga naar de hoofdinhoud
ALGENKWEEK

Chloromonas typhlos

Een groene winteralg. Of toch een rode?

Chloromonas typhlos  behoort tot de zogeheten ’sneeuwalgen’ die in sneeuwvlaktes verantwoordelijk zijn voor rode vlekken in de sneeuw (‘watermelon’ sneeuw effect). C. typhlos kan namelijk verschillende antioxidanten produceren, zoals astaxanthine (een rode carotenoïde). Deze worden vaak geproduceerd onder stressomstandigheden zoals lage temperaturen, extreme lichthoeveelheden en een verhoogd zoutgehalte. De cellen kunnen dan van kleur veranderen en oranje tot rood kleuren.

De groene sneeuwalg

Chloromonas typhlos, ook wel Chlamydomonas nivalis genoemd, behoort dus wel degelijk tot de groene algen. Het is een relatief grote microalgensoort: de cellen kunnen tot wel 10 µm groot worden. De levenscyclus van deze alg is zeer complex en omvat zowel seksuele als asexuele voortplanting. Tijdens de asexuele voortplanting ontwikkelen zich zoösporen in de oudercelwand wat kan leiden tot grote klompjes cellen. C. typhlos kan verder een motiele (beweegbare) en niet motiele fase hebben. In de motiele fase beschikken de cellen over flagellen waarmee ze zichzelf kunnen bewegen (zie rode pijl foto links).

Een koud klimaat

C. typhlos is dus een winteralg en kan bijgevolg overleven bij zeer lage temperaturen. Dit maakt de alg interessant om te kweken in koudere landen. De cellen kunnen blijven groeien tot temperaturen net boven 0°C, al zal de groei zal dan wel trager verlopen. Deze alg kan, in tegenstelling tot veel reeds gekweekte microalgen, echter niet tegen hogere temperaturen. Vanaf een temperatuur van 30°C zal C. typhlos moeilijker groeien en vanaf 35°C sterven de cellen. 

Deze alg wordt al ruim 100 jaar bestudeerd, maar vooral vanuit een meer fundamentele insteek vooral gericht op ecologisch onderzoek. Momenteel is ons expertisecentrum de enige die deze alg op pilootschaal kweekt.

Eigenschappen

10 µm maximale celgrootte

1°C minimale groei temperatuur

30°C maximale groei temperatuur

1,3 g/l maximum drooggewicht bereikt

0.15 d-1 maximale growth rate

Rode sneeuw door Chloromonas typhlos

Projecten