Ga naar de hoofdinhoud
insectenkweek

Europese treksprinkhaan

Locusta migratoria

De Europese treksprinkhaan is bij uitstek een zeer fascinerend insect. Zo kan het namelijk 2 fenotypes aannemen. Ondanks dat de kweek iets uitdagender is dan bij de overige soorten, heeft dit insect groot potentieel in de voedingssector. Intussen werd ook het Novel Food dossier voor bepaalde toepassingen van dit insect goedgekeurd.

Een plaag of toch nuttig?

De Europese treksprinkhaan (Locusta migratoria) behoort tot het geslacht Locusta, familie veldsprinkhanen (Acrididae). Ze zijn wereldwijd verspreid, maar zijn tegenwoordig schaars in Europa. Treksprinkhanen staan bekend omwille van hun vermogen om een plaag te vormen. Zwermen kunnen veel schade aanrichten aan groene vegetatie en gewassen, met catastrofale gevolgen voor de landbouw. De Europese treksprinkhaan is een specialist en voedt zich voornamelijk met gewassen uit de grasfamilie. Ze kunnen 2 fenotypes aannemen: de gregaire en de solitaire fase. Bij een lage populatiedensiteit bevinden de insecten zich in de solitaire fase. Wanneer de populatiedichtheid toeneemt, gaan de sprinkhanen over naar een gregaire fase: ze worden actiever, vormen zwermen en veranderen van kleur. In productie komen treksprinkhanen voornamelijk voor in de gregaire fase. Een volwassen treksprinkhaan meet gemiddeld 6 cm.

Europese treksprinkhanen vinden voornamelijk toepassing in levensmiddelen. Een Novel Food dossier werd goedgekeurd (2022) in de Europese Unie voor het verhandelen van gedroogde en treksprinkhanen.

Een korte levenscyclus

Europese treksprinkhanen zijn hemimetabole insecten. In hun groeifase heten ze nimfen en ze ondergaan geen popstadium om te transformeren naar adult. Het volwassen insect legt haar eieren af in vochtig substraat. Hiervoor graaft ze een tunnel met haar legboor, waarin ze haar eitjes aflegt en vervolgens afdekt met substraat. Treksprinkhanen zijn zeer specifiek in het substraat waarin ze hun eieren afleggen: dit moet de overleving van de nakomelingen garanderen. Een goed eilegsubstraat bestaat uit bevochtigde turf. Na ongeveer 14 dagen zullen de eieren uitkomen. De levenscyclus (ei tot ei) is na ongeveer 2 maanden rond.

De kweek

Onder optimale condities, duurt het ongeveer 5 weken voor een nimf uitgroeit tot een volwassen insect. Zowel de volwassen insecten als de nimfen kunnen dienen voor toepassingen, afhankelijk van de gewenste eigenschappen. Europese treksprinkhanen zijn afhankelijk van licht en een hoge temperatuur (35 ┬░C). De volwassen insecten kunnen vliegen en worden daarom gehuisvest in kooien of gesloten systemen. Dit laatste heeft de voorkeur, daar ze allergie├źn kunnen opwekken bij de kweker, voornamelijk via hun feces. Europese treksprinkhanen worden gevoederd met vers gras en tarwezemelen als supplement. Het dagelijks voorzien van vers gras voldoet de treksprinkhanen in hun vochtbehoefte. Het supplement is ad libitum aanwezig. Dit is belangrijk daar treksprinkhanen zeer kannibalistisch zijn en elkaar zullen opeten indien ze niet voldoende worden voorzien in hun voederbehoeften. Het kweken van sprinkhanen op deze manier geeft gemiddeld onderstaande resultaten.

Bekijk onze opleiding voor het kweken van dit insect

Parameters

┬▒ 2,5 gemiddelde voederconversie

droge stof/levend gewicht

┬▒4 kg gemiddelde opbrengst/m┬│

levend gewicht

┬▒2 g gemiddeld individueel eindgewicht

gemiddeld levend gewicht per adult

±52% gemiddeld proteïnegehalte

droge stof basis

Projecten

Experten

Researcher

Ann Wuyts

She now maintains the insect colonies in the Insect Pilot Plant and assists in research regarding insect optimisation and the use of by-products as insects feed.

Onderzoeker

Ann Wuyts

Ann onderhoudt de insectenkweek in de Insect Pilot Plant en helpt mee in het onderzoek naar productie-optimalisatie en het gebruik van nevenstromen in het teeltproces.