Ga naar de hoofdinhoud

Psychologie en technologie

Kwaliteitskader onlinehulp

De algemene doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een kwaliteitskader met (voorstellen voor) bijhorende ondersteunende instrumenten voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin. Daarbij worden minstens volgende criteria in rekening genomen: privacy- en gegevensbescherming, informatieveiligheid, cybersecurity en cyberbeveiliging, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en digitale inclusie (by design), gegevensdeling en interoperabiliteit, ethische en juridische afspraken, doeltreffendheid en effectiviteit.

Datum

Van tot

Supported by

Steunpunt, Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Bekijk de projectwebsite

Over het project

In samenwerking met de expertiselijn Mens, Samenleving en Digitalisering van Arteveldehogeschoolwil de onderzoekslijn Psychologie en technologie met dit onderzoek antwoord bieden op volgende vragen:

  • Welke minimaal vereiste kwaliteitscriteria en maturiteitsniveaus kunnen geformuleerd worden met betrekking tot de verschillende criteria (bv. privacy- en gegevensbescherming, cybersecurity en technische veiligheid, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en digitale inclusie by design, gegevensdeling en interoperabiliteit, ethische en juridische afspraken, doeltreffendheid of effectiviteit, ā€¦) ter ontwikkeling van een kwaliteitskader voor de ontwikkeling, het implementeren en het gebruik van ICT-technologie in het kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein WVG?
  • Welke differentiatie is nodig m.b.t. de te formuleren kwaliteitscriteria en maturiteitsniveaus naargelang de verschillende soorten ICT-technologie? Welke verschillen zijn er daarbij onder andere tussen medische en niet-medische toepassingen en ā€“ indien relevant ā€“ tussen sectoren (bv. wanneer de overheid zelf ook als aanbieder optreedt)?
  • Welke ondersteunende instrumenten (bv. planning, ontwikkeling, screenings/evaluatie, optimalisatie tools) kunnen ontwikkeld worden voor verschillende relevante stakeholdergroepen bij de toepassing en opvolging van het kwaliteitskader en ter optimalisatie van de kwaliteit van nog te ontwikkelen of reeds gebruikte ICT-technologie in het kader van onlinehulp in de sectoren van het beleidsdomein WVG?
  • Hoe ervaren stakeholdergroepen het ontwikkelde kwaliteitskader en de (voorstellen, ideeĆ«n, aanzetten van) bijhorende ondersteunende instrumenten. Welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd? Welke uitdagingen en drempels worden er nog vanuit kenniscentra, cliĆ«ntvertegenwoordigers, werkveldorganisaties en ICT-ontwikkelaars ervaren bij het (door-)ontwikkelen of gebruik kunnen maken van software die voldoende kwalitatief is?
  • Hoe worden enkele eigen onlinehulp-applicaties van entiteiten in het beleidsdomein WVG geĆ«valueerd op basis van het te ontwikkelen kwaliteitskader en welke aanbevelingen ter optimalisatie zijn er nog?
  • Welke randvoorwaarden in verband met onder andere governance zijn nodig en welke businessmodellen zijn mogelijk opdat de toepassing en opvolging van het kwaliteitskader mogelijk is en zodat ICT-ontwikkelaars en werkveldorganisaties kwalitatieve ICT-software kunnen (door-)ontwikkelen of deze kunnen implementeren? Wat is daarbij de rol van de overheid en van andere actoren?

Team

Valorisatiemedewerker - onderzoeker

Fien Buelens

Fien Buelens (MSc) is onderzoeker en valorisatiemedewerker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Psychologie en technologie. Vanuit haar expertise faciliteert ze de verbinding tussen onderzoek en praktijk.

Coƶrdinator Onderzoekslijn

Tom Van Daele

Tom Van Daele (PhD) is onderzoekcoƶrdinator Psychologie en technologie bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Als klinisch psycholoog doet hij onderzoek naar de toegevoegde waarde van technologie binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Gerelateerde onderzoekslijnen