Ga naar de hoofdinhoud
project

Ontastbaar erfgoed

Verhalen en ervaringen integreren in het toeristisch aanbod

Hoe kunnen we immaterieel cultureel erfgoed (ICE) beter integreren in het toeristisch aanbod? Met het project Ontastbaar Erfgoed ondersteunen we stakeholders in toerisme daarin. Dat deden we door de link te maken met materieel erfgoed en het landschap.

Benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Download dan nu het draaiboek "Op reis naar de toeristische ontsluiting van immaterieel erfgoed". 

 

Datum

Van tot

Supported by

PWO

Situering

Immaterieel cultureel erfgoed (ICE)

Naast materieel cultureel erfgoed zoals monumenten en archeologische vondsten, is er ook heel wat immaterieel cultureel erfgoed: denk maar aan verhalen, dialecten, podiumkunsten en sociale gewoontes. Dingen die ontastbaar zijn.

Openstellen van immaterieel cultureel erfgoed

Immaterieel cultureel erfgoed op een doordachte manier openstellen voor toerisme kan zowel een economische als een maatschappelijke impact hebben, maar de integratie ervan is niet evident:

 • immaterieel erfgoed is vluchtig en subjectief;
 • er is een gebrek aan kennis en samenwerking tussen stakeholders.

Verhalen en ervaringen integreren in het toeristisch aanbod

Het project Ontastbaar Erfgoed wil stakeholders ondersteunen om immaterieel cultureel erfgoed betekenisvol en duurzaam te integreren in verhalen en ervaringen binnen het toeristisch aanbod, door een link te maken met materieel erfgoed en het landschap.

Doel van het onderzoek 

We wilden een concrete aanpak of methodiek met collectieve inzichten en richtlijnen uitwerken. Die aanpak moet bestemmingsmarketingsorganisaties (DMO’s) in staat stellen om immaterieel cultureel erfgoed stapsgewijs te integreren in het toeristisch aanbod, in samenwerking met de belanghebbenden binnen het proces.

De doelstellingen van het onderzoek waren:

 • Het in het kaart brengen van best practices, verwachtingen van diverse stakeholders (DMO’s, erfgoedcellen, (toeristische) ondernemers, erfgoedgemeenschappen en bezoekers) en randvoorwaarden voor onderlinge samenwerking en ontsluiting, voor diverse vormen van immaterieel erfgoed.
 • Het vertalen van deze kennis naar een methodiek die aandacht heeft voor
  • het potentieel van diverse vormen van immaterieel erfgoed
  • de samenwerkingsvormen tussen diverse stakeholders en
  • de stappen die nodig zijn om verhalen en ervaringen vorm te geven, door middel van spatial storytelling als instrument.
 • Het verspreiden van kennis en de ontwikkelde methodiek naar DMO’s en geĂŻnteresseerde externen via een draaiboek en vormingstraject.

Resultaten

We creëerden een concrete aanpak op basis van collectieve inzichten en richtlijnen om een stapsgewijze integratie van het immaterieel cultureel erfgoed binnen het toeristisch aanbod mogelijk te maken. De aanpak en methodieken  kan je raadplegen in het draaiboek:  "Op reis naar de toeristische ontsluiting van immaterieel erfgoed". 

Download nu het methodologisch draaiboek om je op weg te helpen
dots-alt

Projectmedewerkers

Coördinator Onderzoekslijn

Kaat De Ridder

Kaat De Ridder is onderzoeker toerisme en docent, met een passie voor cultuur en erfgoed en de beleving ervan binnen toeristische ervaringen.

Onderzoeker

Marco Scholtz

Marco Scholtz is senior onderzoeker in Innovative Tourism. Momenteel focust hij op cultureel erfgoedtoerisme en toeristische toegankelijkheid. Hij is ook docent voor de vakken 'Tourism Research' en 'Tourism Destinations'.

Onderzoeker

Vicky Steylaerts

Vicky Steylaerts is onderzoeker gespecialiseerd in zowel academisch als praktijkgericht onderzoek.

Gerelateerde onderzoekslijnen