Ga naar de hoofdinhoud

Grensoverschrijdend gedrag

Project

Safe Sport Allies

Bescherming van kinderen tegen geweld en misbruik in plaatselijke sportclubs

Uit de vele verhalen over geweld tegen jonge sporters blijkt dat signalen van grensoverschrijdend gedrag vaak over het hoofd worden gezien of dat omstanders besluiten om niet te handelen. Daarom wil het Safe Sport Allies-project nuttige inzichten verschaffen in het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventieprogramma om prosociaal omstandersgedrag te stimuleren. 

Datum

Van tot

Supported by

European Union

Bekijk de projectwebsite

Safe Sport Allies 

Safe Sport Allies is een samenwerkingsverband (Erasmus+ financiering) tussen twee sportorganisaties, vier onderzoeksinstituten, een internationaal bureau voor kinderbescherming, een ontwikkelaar van veilige sportpraktijken en een organisatie voor en door slachtoffers uit verschillende Europese landen (Belgi√ę, Nederland, Finland, Spanje, Cyprus en Roemeni√ę). De verschillende organisaties hebben een complementaire achtergrond, traditie, ervaring en expertise op het gebied van beleid inzake bescherming in en buiten de sport. De focus van het project is het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag in lokale sportclubs door het ontwikkelen, implementeren en testen van interventies voor omstanders die op maat gemaakt zijn voor sporters, trainers, ouders en clubbestuurders.

De doelstellingen van het project zijn de volgende:

  1. Het ontwikkelen van een omstanderinterventie om de veiligheid van kinderen in lokale sportclubs te verbeteren, waaronder 1) een educatieprogramma voor sporters, trainers en ouders, en 2) een beleidsontwikkeling- en implementatietraject voor lokale sportbestuurders. De interventie heeft tot doel de kennis en het bewustzijn van grensoverschrijdend gedrag in de sport te vergroten en positieve attitudes en overtuigingen over prosociaal omstandersgedrag bij alle betrokkenen te stimuleren.
  2. Een testbatterij samenstellen voor het monitoren en evalueren van de veiligheid in sportclubs en de omstandercultuur, inclusief een zelfscan van het beleid, de stem van kinderen, meningen en acties van trainers, ouders en managers.
  3. Het longitudinaal meten van de effectiviteit van de omstandersinterventies door het analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve monitoring- en evaluatiegegevens.
  4. De bevindingen, het interventieprotocol en het draaiboek verspreiden om andere belanghebbenden in de Europese sport te stimuleren en te ondersteunen bij de uitvoering van doeltreffende preventiemaatregelen.

 

De prevalentie van grensoverschrijdend gedrag in de sport kan niet worden genegeerd en er zijn dringend effectieve preventiemaatregelen nodig om dit aan te pakken. Hoewel verschillende bestuursorganen en sportorganisaties inspanningen leveren, is de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van een veilig sportbeleid nog maar net begonnen en is er dringend behoefte aan evidentie over doeltreffende preventie en respons maatregelen. Het huidige project is één van de eerste om dergelijke wetenschappelijke evidente te onderzoeken.

Safe Sport Allies Toolbox 

Ontdek het uitgebreid assortiment aan tools hier 

Onderzoekers 

Onderzoeker

Tine Vertommen

Als onderzoeker bouwde Tine Vertommen expertise op in een breed scala aan onderwerpen in de criminologie en forensische psychologie. Vandaag focust zij op grensoverschrijdend gedrag in het algemeen en meer specifiek in de sport.

Onderzoeker

Karolien Adriaens

Karolien Adriaens (PhD) is sinds 2021 werkzaam bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Ze werkt mee aan verschillende onderzoeksprojecten naar grensoverschrijdend gedrag: Safe Sport Allies en Safe Para Sport Allies, Safe Sport Project, ASOIF project

Onderzoeker

Helena Verhelle

Helena Verhelle maakt sinds 2018 deel uit van de onderzoeksgroep Mens en Welzijn. Vanuit haar expertise in de forensische psychiatrie legt zij zich toe op onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag.

Gerelateerde onderzoekslijnen