Ga naar de hoofdinhoud

Assessment & interventie

Project

STIMCO

Stotteren in een Meertalige Context

Stotteren is een stoornis in de spreekvloeiendheid gekenmerkt door herhalingen, verlengingen, en blokkeringen. Indien er meer dan 3% van deze onvloeiendheden voorkomen in de spraak, wordt dit binnen onderzoek vaak als diagnostische criterium genomen voor stotteren. De vraag is echter of dit criterium, gebaseerd op spraakanalyses bij een ééntaligen, al dan niet bij meertaligen kan gehanteerd worden.

Over het project

Meer dan de helft van de wereldpopulatie is tweetalig. Momenteel is onze kennis over stotteren bij tweetalige kinderen gebaseerd op zeer beperkte proefgroepen. Daarenboven steunen de diagnostische criteria voor stotteren op data van eentalige kinderen.

Pilootdata bij tweetaligen tonen aan dat bij deze groep

  •  aanzienlijk meer stuttering-like disfluencies voorkomen dan wat wordt beschouwd als indicatief voor stotteren in eentaligen
  •  logopedisten grote moeite hebben met het discrimineren tussen typische en afwijkende spraakonvloeiendheden.

Binnen dit project gaan we daarom na welke criteria we best toepassen voor de diagnosestelling van stotteren bij meertaligen en wat de invloed is van taaldominantie en leeftijd.

Publicaties

C. Byrd e.a., Use of Monoligual English Guidelines to assess Stuttering in Bilingual Speakers. A Systematic Review (2020).pdf
.pdf
Download
E. Jansson-Verkasalo, e.a., Speech disfluencies in typically developing Finnish-speaking children. Preliminary results (september 2020).pdf
.pdf
Download
K. Eggers, e.a., Spraakonvloeiendheden bij tweetalig Jiddisch-Nederlands- en Turks-Nederlandstalige kinderen en een Nederlandstalige controlegroep (mei-juni 2020).pdf
.pdf
Download
K. Eggers, e.a., Speech disfluencies in bilingual Yiddish-Dutch speaking children (oktober 2019).pdf
.pdf
Download
Poster - Speech Disfluencies in Bilingual Lebanese Speakers Preliminary Findings (2019).pdf
.pdf
Download

Onderzoekers

Onderzoeker

Kurt Eggers

Kurt Eggers is onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Hij onderzoekt de rol van temperament, aandacht en executief functioneren bij stotteren en spraakonvloeiendheden.

Onderzoeker

Sabine Van Eerdenbrugh

Sabine Van Eerdenbrugh (PhD) is sinds 2014 docent-onderzoeker bij de onderzoeksgroep Mens en Welzijn, onderzoekslijn Assessment en interventie. Als experte op het vlak van stotteren is zij lid van het international LPTC en EBPracticeNet (Cebam).

Gerelateerde onderzoekslijnen