Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam ontwerp

Project

Compact wonen

De ergonomische gegevens van woonfuncties en hun gebruiksruimte optimaliseren binnen een compacte woning

De ruimte om te wonen, te werken en te ontspannen wordt kleiner. Compact wonen wordt in de toekomst een noodzaak. Tegelijkertijd worden mensen groter en leven ze langer. Een compacte woning moet dus oog hebben voor ergonomie en toegankelijkheid. Het onderzoeksproject 'Compact Wonen' wil een tool ontwikkelen die ontwerpers en (interieur)architecten toelaat om de ergonomische gegevens van woonfuncties te analyseren en deze te vertalen naar een opzoekbare en toepasbare maatvoering. Zo wordt het mogelijk de beschikbare ruimte binnen een compacte woning optimaal te benutten.

Datum

Van tot

Supported by

Wat

Bevolkingsgroei, de nood aan betaalbaar wonen en de verwachting dat in 2060 40% van de woningen zal bewoond worden door éénpersoonsgezinnen, dwingt ons zuiniger om te springen met de beschikbare woonruimte. De ruimte om te wonen, te werken, te ontspannen,… wordt kleiner. Compact wonen wordt in de toekomst een noodzaak. Tegelijkertijd worden mensen groter en leven ze langer, wat betekent dat de meesten vroeg of laat geconfronteerd worden met lichamelijke beperkingen. Daarom moet ook een compacte woning oog hebben voor de ergonomie en de toegankelijkheid ervan. Binnen het interieurontwerpen ontbreekt echter een ‘werkbaar’ instrument dat de evoluties binnen de ergonomie en de toepassing ervan in kaart brengt. 

Dit onderzoek analyseert de ruimtelijke organisatie van het wonen in al zijn facetten en brengt de ergonomische implicaties van de verschillende woonfuncties in kaart. Om ze vervolgens toe te passen in enkele concrete projecten rond aangepast en compacter wonen en uiteindelijk te komen tot een gebruiksklaar instrument dat de ontwerper toelaat een ontwerp zo efficiënt en tegelijkertijd ergonomisch mogelijk te ontwikkelen. 

Doel

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is een tool ontwikkelen die ontwerpers en (interieur)architecten toelaat om de ergonomische gegevens van woonfuncties te analyseren en deze te vertalen naar een opzoekbare en toepasbare maatvoering. Op deze manier wordt het mogelijk de beschikbare ruimte binnen een compacte woning optimaal te benutten.

Resultaten

Het resultaat van het onderzoek is een tool die kan gebruikt worden door ontwerpers en adviesbureaus. Deze tool is een fysiek meetinstrument om tijdens het ontwerpproces toegankelijkheid mee te nemen en toch zo compact mogelijk te ontwerpen. Zo kunnen we aangepast en aanpasbaar in de toekomst, toch compact wonen.

 

Onderzoeker

Onderzoeker

Leen Van Aken

Leen Van Aken is Master in architectuur, Lektor in ergonomie en duurzaam ontwerpen. En werkt nu als onderzoeker bij Thomas More.

Gerelateerde onderzoekslijnen