Ga naar de hoofdinhoud

Gezondheidshuis PIOEN – Burgerparticipatie in de gezondheidszorg

21/12/2022
mensen rond tafel
Sascha Vermeylen Panelmanager

28 november 2022

Het lokaal bestuur van Vorselaar wil het zorgaanbod in de gemeente opnieuw versterken op een toekomstgerichte en innovatieve manier: meer preventieve zorg, meer samenwerking en in verbinding met de welzijnszorg in de eerste lijn. Hiervoor doet het lokaal bestuur, in samenwerking met zorgproeftuin LiCalab, een beroep op alle inwoners van Vorselaar.

De lokale gezondheidszorg in de gemeente Vorselaar staat al geruime tijd ernstig onder druk door een pensioneringsgolf van een hele generatie zorgprofessionals. Afgelopen zomer vond in Vorselaar in dit kader een grote gezondheidsbevraging plaats. In totaal gaven 1078 meerderjarige inwoners in deze bevraging aan wat de huidige noden en verwachtingen zijn op het vlak van gezondheidspreventie en een interdisciplinaire eerstelijnspraktijk. Benieuwd naar het resultaat? Het volledige rapport van deze bevraging vind je hier.

De opening van gezondheidshuis PIOEN op 1 oktober 2022 was een volgende stap in de creatie van het vernieuwde zorglandschap. PIOEN staat voor Preventief, Interdisciplinair, Open, Eerstelijns, Netwerk. Het doel is om van PIOEN een volwaardige, inclusieve en gezondheidsvaardige organisatie te maken waar iedereen terecht kan met vragen over gezondheid, zorg en welzijn. Ook buiten de muren van het gezondheidshuis PIOEN wil Vorselaar sterk inzetten op gezondheidspreventie.

LiCalab organiseerde dit najaar co-creatiesessies met burgers, (zorg)professionals en de welzijnsschakel ‘t Kiertje. Deze co-creatiesessies zullen de resultaten uit de gezondheidsbevraging kwalitatief verdiepen en concretiseren in acties en aandachtspunten. De werkgroep preventie zal de ideeën en actiepunten uiteindelijk vertalen in gezondheidsactiviteiten.

Meer informatie