Ga naar de hoofdinhoud

Zo werkt LiCalab

LiCalab is sterk lokaal verankerd maar werkt tegelijkertijd nauw samen met talrijke internationale partners. Daardoor brengen we makkelijk partners samen in (piloot)projecten die een antwoord bieden op de noden en behoeften van burgers en zorgactoren.Ā 

U kan bij ons terecht voor:

  • Exploratie en co-creatie
  • Bevragingen en metingen
  • Testen in een gesimuleerde omgeving ā€“ Human Factor Study
  • Testen in reĆ«le leef- en werkomstandigheden
  • Internationaal proeftuinonderzoek
  • Trainingen en workshops
    Ā 

We staan klaar voor bedrijven en (zorg)organisaties met een sterk innovatie-idee voor de zorg

Gloeilamp

Exploratie en co-creatie

Tijdens co-creatiesessies of demosessies denken eindgebruikers na over het nieuwe product of de nieuwe dienst. Hoe passen deze in hun dagelijkse leven en werk? Hoe wordt de ontwikkeling nog beter? We gebruiken creatieve hulpmiddelen en technieken zoals brainstorm, personae, dagboeken en prototyping. Personen met reƫle noden genereren ideeƫn en geven ze concreet vorm. Zo voegen zij waarde toe en ontwikkelen en innoveren we samen. Deze sessies kunnen plaatsvinden in alle fases van het ontwikkelingsproces.

Potlood

Bevragingen en metingen

Hoe staan eindgebruikers tegenover uw innovatief idee? Hoe zullen ze het gebruiken? Hoeveel willen ze hiervoor betalen? Zoekt u algemene tendensen bij een grotere populatie? Met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten en exploratieve vragen verzamelen we feedback van eindgebruikers. We vertrekken hierbij steeds van een grondige desk research.

Afvink lijstje

Testen in reƫle leef- en werkomstandigheden

LiCalab heeft een eigen gebruikerspanel van 900 burgers en 300 zorgprofessionals. Bij real life testen doen we eindgebruikerstesten met de relevante doelgroep. Tijdens deze testen evalueren panelleden de gebruiksvriendelijkheid en toepasbaarheid van een innovatie in de dagelijkse werk- en leefomgeving. Real life testen geven inzicht in wat goed of fout loopt en vooral waarom. Op basis van deze ervaringen sturen ontwikkelaars of organisaties het concept bij.

Stopwatch

Testen in gesimuleerde omgeving | Human Factor Study

In een Human Factor Study testen we een product in een gesimuleerde en gecontroleerde omgeving. Een onderzoeker observeert de deelnemers die specifieke taken uitvoeren om het gebruiksgemak, de veiligheid en de toegankelijkheid van een product te testen.Ā 

Raket

Internationaal proeftuinonderzoek

Als u uw zorgoplossing wil aftoetsen buiten BelgiĆ«, volgen wij dit voor u op met betrouwbare buitenlandse partners. LiCalab heeft bovendien een ruime ervaring met Europese projecten (Interreg, Horizonā€¦) als coƶrdinator of partner. Als lid van verschillende netwerkorganisaties hebben we toegang tot een uitgebreid internationaal netwerk.

Medaille

Trainingen en workshops

Zorgproeftuin LiCalab heeft een ruime kennis van en ervaring met proeftuinmethodieken zoals design thinking, co-creatiemethoden, panelbeheer en rekrutering. We organiseren workshops en trainingen om deze kennis te delen. De inhoud en vorm van de workshop bepalen we in nauw overleg met de opdrachtgever.

Hoe kunnen we met u samenwerken? We zijn benieuwd naar uw idee!