Ga naar de hoofdinhoud

Expertise in proeftuinonderzoek  


LiCalab is een proeftuin voor zorg en welzijn. Ons onderzoek situeert zich voornamelijk in de domeinen van zorgtechnologie (o.a. eHealth, assistieve technologie, slimme sensoren, Medtech) en innovatieve organisatie van zorg (preventie, geïntegreerde zorg, digitalisering van zorg, nieuwe modellen van samenwerking…). Wat onze werking typeert:

  • Eigen panel van eindgebruikers
  • Co-creatie en testen in reële leef- en werkomstandigheden
  • Wetenschappelijk onderbouwde methodes voor gebruikersonderzoek
  • Internationale samenwerking
     

Proeftuinonderzoek voor zorgtechnologie en organisatie van zorg

Een proeftuin (of living lab) is een open innovatie-ecosysteem dat verschillende doelgroepen betrekt bij de ontwikkeling van innovatie. Proeftuinonderzoek is toegepast gebruikersonderzoek dat zich richt op gebruikerservaring en de mate van acceptatie door gebruikers. Eindgebruikers worden ‘co-ontwikkelaars’ in alle fases van het proces: van idee tot marktintroductie. Hiervoor gebruiken we methodes van participatief ontwerp waarbij de eindgebruiker steeds centraal staat. 

We hechten veel belang aan wetenschappelijk onderbouwde methodes om data en feedback van eindgebruikers te verzamelen en verwerken. Met deze wetenschappelijke basis verlenen we proeftuindiensten aan bedrijven en organisaties, zowel regionaal als internationaal. 

Zo werkt LiCalab

Eigen panel van eindgebruikers

LiCalab kan rekenen op een eigen gebruikerspanel van ongeveer 900 burgers en 300 zorgprofessionals. Onze ‘proeftuiniers’ zijn de motor van onze werking. We betrekken hen actief bij alle onderzoeksactiviteiten zoals bevragingen, co-creaties en real life testen. Zij geven kritische feedback over het gebruik van nieuwe zorgoplossingen en ideeën ter verbetering. Zo voegen zij waarde toe en innoveren we samen. We werken daarbij nauw samen met patiëntenverenigingen,  (zorg)organisaties en overheden.  

Test mee

Testen in de leef- en werkomgeving

Het testen van innovaties in reële omstandigheden is essentieel voor de acceptatie en implementatie van zorginnovaties. Door de feedback van eindgebruikers, krijgen we inzicht in de doeltreffendheid van concepten, producten of processen. LiCalab betrekt diverse doelgroepen bij gebruikerstesten: zorgprofessionals, gezonde burgers, patiënten, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen en anderen. 

Internationale samenwerking

Dankzij sterke internationale partnerschappen en projecten verrijken we voortdurend onze kennis, expertise en inzichten. Voor bedrijven en organisaties die met ons samenwerken, opent deze internationale samenwerking bovendien de deur naar nieuwe markten en kansen. LiCalab heeft een voortrekkersrol binnen het European Network of Living Labs (ENoLL) en is lid van de EIT Health User Validation Labs. Daarnaast coördineren we de EIP-AHA-referentiesite ‘Health&Care Network Kempen’.

dots-alt

Blijf op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief!

Ik schrijf mij in!