Ga naar de hoofdinhoud

Publicaties

LiCalab verricht onderzoek over verschillende thema’s binnen het domein van zorg en welzijn. Benieuwd naar een bepaalde studie of methodologie? Onze onderzoeksactiviteiten variëren van vragenlijststudies, co-creatiesessies, interviews, human factor studies tot real life testen.

Neem een duik in onze wetenschappelijke artikels en onderzoeksrapporten en laat je inspireren. 

28 november 2022 

Evaluatie van een tactiele ademhalingsbegeleider voor slaapproblemen: een mixed method pilootstudie

Slaapproblemen, zoals slapeloosheid, zijn een veel voorkomende aandoening die met grote gezondheidsrisico's gepaard gaat. Preventie en behandeling van slaapproblemen zijn dus essentieel voor het behoud van de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Eerdere studies ondersteunen de effectiviteit van ademhalingsbegeleiding bij slaapproblemen en bevelen ademhalingsoefeningen aan als een effectieve interventie bij slapeloosheid. Hoewel nieuwe technologieën ademhalingsbegeleiding kunnen ondersteunen, moeten dergelijke nieuwe apparaten worden beoordeeld op effectiviteit en bruikbaarheid om implementatie en gebruik te vergemakkelijken. De huidige pilotstudie onderzoekt het gebruik van een mobiel ademhalingsapparaat en onderzoekt de potentiële impact ervan op de subjectieve slaapkwaliteit.

Lees verder
Wekker

31 mei 2022 

How to establish a sustainable living lab

LiCalab heeft veel kennis opgebouwd in de opzet en de werking van een ‘living lab voor zorg en welzijn’ of ‘zorgproeftuin’. We hebben ervaring in het uitvoeren van proeftuinprojecten met methodieken die de gebruiker centraal zet (user-centered design research). Dit resulteerde in de publicatie ‘Establishing a sustainable living lab’.

Lees verder
3 personen staan recht rond tafel op event

31 maart 2022 

[Vitalise] Revalidatie Ondersteund door Technologie: Protocol voor een internationaal 'co-creatie en gebruikerservaring'-onderzoek

Het Horizon 2020-project "Virtual Health and Wellbeing Living Lab Infrastructure" (VITALISE) heeft als doel het harmoniseren van proeftuinprocedures en het openstellen van proeftuininfrastructuren om onderzoeksactiviteiten in het gezondheids- en welzijnsdomein in Europa en daarbuiten te vergemakkelijken en te bevorderen. LiCalab is de werkpakketleider van een gezamenlijke onderzoeksactiviteit, gericht op het gebruik van innovatieve technologie voor zowel revalidatie-interventies als dataverzameling in een revalidatiecontext. De huidige publicatie beschrijft het geplande onderzoek, bestaande uit co-creatie activiteiten en zes small-scale pilots gespreid over 4 landen.

Lees verder
Cocreatie

28 februari 2022 

Human Factors in Living Lab Research

Met ons proeftuinonderzoek zetten we niet alleen de beleving van de gebruiker centraal maar willen we ook inzetten op de veiligheid van producten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat een nieuwe medicatieverpakking niet alleen aangenaam is in gebruik maar ook de kans op het maken van fouten bij medicatiegebruik verkleint. Daarom zetten we sterk in op wat men noemt ‘human factors’ onderzoek.

Lees verder
Medicatie uitduwen

31 januari 2022 

Vitalise: use cases over transitie van acute zorg

In H2020-project Vitalise werken 17 living labs uit 11 landen grensoverschrijdend samen in 3 use cases (Joint Research Activities) die de journey van een patiënt weerspiegelen van acute zorg tot zorg aan huis. Binnen elke use case worden co-creaties en live testen uitgevoerd met echte patiënten, zorgverleners en eindgebruikers. De deelnemende living labs zetten hierbij hun specifieke onderzoeksinfrastructuur in. De opzet van de onderzoeksstudies van twee use cases werd recent gepubliceerd.

Lees verder
Co-creatie LiCalab

28 september 2021 

Cross-culturele verschillen in gebruikersgericht onderzoek: Een internationaal proeftuinonderzoek

Deze studie onderzoekt in welke mate proeftuinen zich bewust zijn van mogelijke cross-culturele verschillen. De steekproef bestaat uit 36 proeftuinen uit 20 landen, de meeste gericht op gezondheid en zorg, de zilveren economie en informatietechnologie. Regionale verschillen worden gerapporteerd over de motivatie van deelnemers en over de impact van geslacht, leeftijd, beroepsstatus en socio-economische status op de bijdrage van deelnemers. Bewustwording van potentiële verschillen bij werving en groepering en het ondersteunen van gelijke bijdrage in sessies zou de kwaliteit van gebruikersgericht onderzoek in internationale contexten kunnen verbeteren, terwijl toch voldoende standaardisatie behouden blijft.

Lees verder
Wereldbol in hand

28 juni 2021 

Online consultaties in de geestelijke gezondheidszorg ten tijde van corona

Deze publicatie onderzoekt het gebruik van online consultaties door professionals in de geestelijke gezondheidszorg tijdens lockdownmaatregelen in de eerste golf van de COVID-19 pandemie. Het onderzoek gebeurde in verschillende landen, waaronder België. De studie geeft een overzicht van de huidige behoeften en bezorgdheden van professionals in de geestelijke gezondheidszorg over het gebruik van online consultaties. Ze geeft inzichten over de noodzaak van educatieve, instrumentele en overheidsondersteuning voor toekomstig gebruik.

Lees verder
Vrouw doet mondmasker aan

12 mei 2021

ENoLL proeftuinprojecten 2020 - 5e editie

Deze 5de publicatie over proeftuinprojecten van ENoLL verkent hoe Living Labs hun werking aanpasten in een jaar dat in het teken stond van de wereldwijde pandemie. Deze publicatie toont inspirerende voorbeelden van hoe Living Labs hun interactie met eindgebruikers aanpasten aan een digitale omgeving.

Lees verder
Mondmaskers

29 april 2021

Eindrapport Synapps: een webapplicatie ontwikkeld voor en door CVA-patiënten

In maart 2020 startte AZ Geel het project Synapps: een digitaal platform voor CVA-patiënten. LiCalab organiseerde in dit traject co-creatie, een individuele gebruikerstest en een live test om de ervaringen en ideeën van patiënten en zorgverleners mee te nemen in de ontwikkeling van het platform. De onderzoeksresultaten werden gebundeld in een eindrapport.

Lees verder
Persoon Die Apple Magic Mouse Houdt

30 maart 2021 

SEAS 2 Grow Strategisch Actieplan Zilveren economie

Het Interreg 2 SEAS-project SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Strategies 2 Grow) werd afgerond eind februari 2021 en leverde heel wat interessante inzichten op die verzameld werden in een reeks publicaties. In deze publicatie beschrijven de partners een Strategisch Actieplan om te komen tot een grensoverschrijdende en duurzame alliantie tussen de 4 betrokken regio’s en bij uitbreiding andere Europese regio’s via het model van de AgeTech Accelerator International.

Lees verder
Twee personen geven een hand

25 februari 2021

Digitaal magazine SEAS 2 Grow

Aan het einde van het project SEAS 2 Grow (Silver Economy Accelerating Services to Grow) werd een mooie digitale brochure samengesteld om beloftevolle innovaties voor de Zilveren Economie in de kijker te zetten. Deze innovaties werden tijdens het vierjarig project door vier cross border living labs, waaronder LiCalab, geëvalueerd via co-creatie, testen en matchmaking met zorgorganisaties en/of burgers. 

Lees verder
Vrouw achter laptop

09 februari 2021

Digitaal magazine CrossCare

Het project CrossCare werd op dinsdag 2 februari 2021 succesvol afgerond met de organisatie van het eindevenement ‘InnoLeren: samen innoveren, samen leren’. In aanloop van dat evenement brachten we de resultaten van het project in kaart in een mooi digitaal magazine. In het digitale magazine lichten we een aantal concrete zorginnovaties toe die de deelnemende bedrijven, in samenwerking met de proeftuinen, binnen CrossCare realiseerden.

Lees verder
Samenwerken achter pc

29 januari 2021

Acht effectiviteitsprincipes voor zorgvuldige technologie

De snelle technologische evoluties en de explosieve toename van het datagebruik roepen vragen op. Via toekomstverkenning kwam een groep van zorgtech-ontwikkelaars, onderzoekers, zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgverenigingen tot acht leidende principes. Een weloverwogen set van acht principes die richting geeft aan verschillende vormen van technologische innovaties die het verbeteren van gezondheid, levenskwaliteit, zorg en ondersteuning tot doel hebben.

Lees verder
Map vol documenten

06 oktober 2020 

Slimme zorgtechnologie in huis

Het rapport vormt de weerslag van het City of Things project ‘Slimme IoT technologie gekoppeld aan slimme zorgverlening voor levensloopbestendig wonen’, kortweg ‘slimme zorgtechnologie in huis’. Binnen het City of Things programma van VLAIO kunnen steden en gemeenten projectmiddelen krijgen om de aanbesteding van concrete smart city toepassingen voor te bereiden. Bedoeling is om tot draaiboeken te komen met onder andere lessons learned, business cases, sjablonen ... ter opschaling van deze projecten bij andere steden en gemeenten.

Lees verder
Oude straat

06 oktober 2020 

Vlaamse UTAUT vragenlijsten

De Vlaamse UTAUT-vragenlijsten helpen om meer inzicht te krijgen in potentiële hinderpalen voor de implementatie van technologische toepassingen, zowel bij zorgvragers/eindgebruikers als bij professionals.

Lees verder
Vrouw vult vragenlijst in
dots-alt

Blijf op de hoogte via onze maandelijkse nieuwsbrief!

Ik schrijf mij in!