Ga naar de hoofdinhoud
Publicatie

Acht effectiviteitsprincipes voor zorgvuldige technologie

29 januari 2021

De snelle technologische evoluties en de explosieve toename van het datagebruik roepen vragen op. Als we nadenken over onze gezondheid, en de daaraan gekoppelde levenskwaliteit, welke rol willen we toekennen aan technologie om onze gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit op peil te houden? Waaraan moeten technologische innovaties nu en in de toekomst voldoen? Hoe gaan we om met persoons- en gezondheidsdata? Hoe kunnen we anticiperen in plaats van te ondergaan?

Om hierover na te denken bracht het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een groep van zorgtech-ontwikkelaars, onderzoekers, zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten- en mantelzorgverenigingen samen.  Ze beraadden zich over een inspirerend en richtinggevend kader om nieuwe technologische innovaties op vlak gezondheid, zorg en ondersteuning aan te sturen. Via toekomstverkenning kwamen ze tot acht leidende principes. Een weloverwogen set van acht principes die richting geeft aan verschillende vormen van technologische innovaties die het verbeteren van gezondheid, levenskwaliteit, zorg en ondersteuning tot doel hebben.

Meer over de ‘8 Caring Technology Principles’ en de achterliggende toekomstscenario’s vindt u terug in deze publicatie.

Collega Hilde Vandenhoudt was één van de deelnemers aan Teckno 2030.

download icoon
Zorgvuldige Technologie
.pdf
Downloaden

Projecten