Ga naar de hoofdinhoud
Publicatie

Slimme zorgtechnologie in huis

06 oktober 2020

Onderstaand rapport vormt de weerslag van het City of Things project ‘Slimme IoT technologie gekoppeld aan slimme zorgverlening voor levensloopbestendig wonen’, kortweg ‘slimme zorgtechnologie in huis’, dat eind 2018 werd goedgekeurd door VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Binnen het City of Things programma van VLAIO kunnen steden en gemeenten projectmiddelen krijgen om de aanbesteding van concrete smart city toepassingen voor te bereiden. Bedoeling is om tot draaiboeken te komen met onder andere lessons learned, business cases, sjablonen... ter opschaling van deze projecten bij andere steden en gemeenten.

Het project ‘Slimme zorgtechnologie in huis’ werd ingediend door Stad Leuven en Stad Turnhout als hoofdaanvragers. Voor beide steden staat het thema ‘slimme zorg(verlening)’ voorop in het beleid. Stad Leuven pakte in 2017, samen met lokale partners, reeds uit met een intentieverklaring rond smart city waarbij smart health als één van de vijf focusdomeinen naar voren werd geschoven. Voor stad Turnhout is het dan weer beleidsprioriteit om de site ‘SLIM Turnhout’ uit te bouwen met een sterke focus op zorginnovatie en zorgeconomie voor de hele regio.

Het project werd uitgevoerd in samenwerking met volgende partners:

  • KU Leuven (ESAT): Het departement Elektrotechniek (ESAT) van de KU Leuven verricht onderzoek op hoog internationaal niveau en verzorgt academisch onderwijs binnen de gebieden elektrotechniek, elektronica en informatieverwerking.
  • InnovAge: Leuvense zorgproeftuin die een experimenteeromgeving creëert waarin bedrijven en (zorg)organisaties hun innovaties kunnen uitproberen en afstemmen.
  • Health House: Leuvens belevings- en expertisecentrum over de toekomst van gezondheid en zorg
  • Resiterra NV: Leuvense projectontwikkelaar gespecialiseerd in binnenstedelijke projecten.
  • LiCalab: Zorgproeftuin uit de Kempen die bedrijven en organisaties in de zorgen welzijnssector ondersteunt door innovaties te testen en te valideren bij de eindgebruiker in zijn eigen leefomgeving.
  • Leuven MindGate: Samenwerkingsplatform dat overheden, kennisinstellingen en bedrijven ondersteunt binnen het groot Leuvense ecosysteem in de domeinen van gezondheidszorg, hightech en creativiteit.

Projecten