Ga naar de hoofdinhoud

Tijdelijke mobiele zorgwoning: een oplossing voor de toekomst?

06/12/2022
mobiele zorgwoning
Sascha Vermeylen Panelmanager

28 juni 2022

Van begin 2021 tot midden 2022 voerde IOK een pilootproject uit rond ‘tijdelijk mobiel zorgwonen’. Een tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit die in de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de huisvesting van een zorgbehoevende. LiCalab voerde een onderzoek met gebruikers: bewoners, geïnteresseerden, leveranciers en lokale besturen werden bevraagd over dit nieuwe concept. Welke meerwaarde heeft deze innovatieve woonvorm en tegen welke drempels botst men?

In de zomer van 2021 ging de nieuwe regelgeving rond mobiel zorgwonen in voege die mobiel zorgwonen mogelijk maakt met een meldingsplicht. Dit voor een periode van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging met opnieuw drie jaar. Samen met de pilootgemeenten Hoogstraten, Mol en Westerlo voerde IOK een proefproject uit rond het ‘tijdelijk mobiel zorgwonen’. Burgers werden geïnformeerd en bij de interne diensten werden de neuzen in dezelfde richting gezet.

In de proefperiode werd een zorgunit geplaatst in Hoogstraten. Een eerste vaststelling is dat de plaatsing van tijdelijke zorgwoningen langer op zich laat wachten dan verwacht. Er gaat een lang beslissingsproces aan vooraf omdat het vaak een familieaangelegenheid is waarbij ook andere grote beslissingen worden overdacht, zoals een mogelijke verkoop van het ouderlijk huis en het nalatenschap. Het grote struikelblok is de tijdelijkheid. In de nieuwe regelgeving is de tijdelijkheid in duurtijd omgezet. IOK pleit ervoor om de tijdelijkheid te koppelen aan de zorgvraag en deze kan langer dan de nu toegestane zes jaar zijn. Ook de aankoop- of huurprijs doet mensen wat langer nadenken. Voor de prijs krijgt men een kwalitatieve zorgwoning met duurzame materialen die uitgerust is met nieuwe technologie maar een beslissing gaat niet over één nacht ijs. Bewoners en mantelzorgers die reeds de stap zetten, werden ook bevraagd. Voor hen is het een ideale oplossing: er is nabijheid en toch heeft ieder zijn privacy.

Is de mobiele zorgwoning de ideale woonoplossing van de toekomst? Waarschijnlijk niet voor iedereen maar de lokale besturen willen deze woonvorm beter bekend maken bij hun burgers. Onbekend is onbemind. Twee studenten van de opleiding ouderencoaching van Thomas More werkten een brochure en filmpje uit. Met dit informatiepakket kunnen de lokale besturen aan de slag om burgers bewust te maken van het tijdelijk mobiel zorgwonen.

Het onderzoek kreeg financiële steun van de Provincie Antwerpen.